Brzozów | Brzozów | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Brzozów położony jest na Pogórzu Dynowskim nad Stobnicą; powstał w XIV w. W latach 20. XX w. odkryto tu źródła wody jodobromowej, co dało początek uzdrowiskom Anatolówka i Brzozów-Zdrój. Miasto obfituje w liczne atrakcje. Miło spędzą tu czas zarówno miłoś

Najcenniejszym zabytkiem jest kościół pw. Przemienienia Pańskiego z XVII w.; wewnątrz barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, częściowo pokryty metalowymi sukienkami. Warto przyjrzeć się też szczególnie ozdobnej ambonie, na której korpusie w niszach znajdują się polichromowane rzeźby, oraz wykonanej z czarnego marmuru dębickiego chrzcielnicy w kaplicy św. Anny.

Ciekawostką jest, że Brzozów posiada budynek dworca kolejowego, pomimo braku torowiska, którego budowa była planowana w czasach zaboru austriackiego, ale nie została zrealizowana.

Miłośnicy spacerów na pewno chętnie skorzystają z uroków dwuipółkilometrowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Brzozów-Zdrój” w kształcie pętli. Obok parkingu, przy którym ścieżka zaczyna się i kończy, jest wiata z miejscem na ognisko.

 

Warto zobaczyć:

 • rynek,
 • dawny ratusz z lat 1896–1897, obecnie Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta,
 • budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wybudowany w 1910 r., obecnie Brzozowski Dom Kultury,
 • pomnik z figurą Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z 1910 r.,
 • dawny budynek kolegium misjonarzy z lat 1746–1760, obecnie Katolickie Centrum Kultury,
 • budynek dworca kolejowego,
 • kamienica z 1912 r., obecnie siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • mauzoleum pamięci Żydów brzozowskich,
 • pomnik Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • pomnik Kazimierza Wielkiego,
 • kapliczka św. Huberta,
 • barokowa kolegiata pw. Przemienienia Pańskiego z XVII w.,
 • dzwonnica z XVIII w.,
 • kapliczka pw. św. Stanisława Kostki,
 • ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Brzozów-Zdrój”.