Cerkiew greckokatolicka w Brzeżawie | Cerkiew greckokatolicka w Brzeżawie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Brzeżawie - Trasa II - Sanocko-Dynowska

Cerkiew wybudowano w 1843 r. na miejscu starszej drewnianej świątyni. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1947 r. cerkiew pozostawała opuszczona, na pocz. lat 80. XX w. przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. W latach 2005–07 przeprowadzono m.in. prace konserwatorskie przy polichromii ściennej. Wybudowano też nową drewnianą dzwonnicę, nawiązującą w formie do niegdyś istniejącej.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej