Cerkiew greckokatolicka w Piątkowej | Cerkiew greckokatolicka w Piątkowej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Piątkowej - Trasa II - Sanocko-Dynowska

Według napisu wyciętego na nadprożu portalu głównego świątynia została wzniesiona w 1732 r. Na podstawie niektórych cech architektonicznych budowli można jednak wnioskować, że jest to data jej przebudowy. Świątynia remontowana była w 1881 r. W czasie II wojny światowej uszkodzona, a następnie odbudowana w latach 1958–61.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej