Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej | Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Świątynia przyklasztorna pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, obecnie oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, to najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce.

Utrzymana jest w stylistyce gotyku i budowana była etapami. Najstarszym jej elementem jest prezbiterium z przełomu XIV i XV w. W XV w. wzniesiono nawę z nadbudowaną obronną wieżą oraz drugą wieżę o podobnym charakterze z kruchtą i kaplicą mnichów. W obu widoczne są otwory strzelnicze. Początkowo była świątynią prawosławną, potem opiekowali się nią bazylianie. W cerkwi znajduje się wmurowany ikonostas. XVII-wieczne malowidła pokrywające prezbiterium wykonano techniką freskową uzupełnianą temperą. Ich tematyka wzorowana była na sztuce południowosłowiańskiej. Obok cerkwi przebiega żółty szlak turystyczny oraz ścieżka rowerowa. Świątynia leży w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

 

Warto zobaczyć w okolicy:

  •     Cerkiew greckokatolicka z 1860 w Fredropolu
  •     Ruiny zamku z przełomu XVI i XVII w Fredropolu
  •     Drewniano-murowana zabudowa małomiasteczkowa z poł. XIX i pocz. XX w. w Rybotyczach
  •     Zespół klasztorny Franciszkanów z kaplicami kalwaryjskimi w Kalwarii Pacławskiej