Cerkiew w Kowalówce | Cerkiew w Kowalówce | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Kowalówce, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia NMP - trasa VI Lubaczowska

W dotychczasowej literaturze jako datę budowy obecnie istniejącej cerkwi przyjmuje się rok 1767 lub 1786 (ale również 1764 i 1768). W pocz. XIX w. cerkiew znajdowała się w złym stanie, dlatego w 1813 r. przystąpiono do generalnego remontu. Prace objęły sanktuarium (określone jako zrujnowane) i babiniec. Opis wizytacyjny z 1845 r. ukazuje obiekt jako budowlę trójkopułową, z dwoma ikonostasami oraz chórem muzycznym. W latach 1867–68 wnętrze cerkwi pokryto polichromią, która do czasów obecnych zachowała się jedynie w babińcu. W latach 1899–1900 przebudowano nawę cerkwi oraz rozszerzono ją o ramiona transeptu. Ustalona w tym czasie kompozycja przestrzenna świątyni przetrwała do obecnych czasów. Po 1947 r. zaadaptowana na kościół filialny.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej