Jarosław | Jarosław | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Jarosław to 40-tysięczne miasto, cieszy się sporym zainteresowaniem turystów dzięki licznym zabytkom.

Jarosław to miasto o bogatej tradycji i licznych zabytkach, a także ważny węzeł szlaków komunikacyjnych. Osada istniała już prawdopodobnie w czasach prehistorycznych. Z końcem średniowiecza Jarosław był już dużym miastem styku trzech wyznań i trzech kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Na początku XV w. stał się znaczącym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Największy rozkwit miasta przypadł na XVI i XVII w. Odbywające się tu jarmarki należały do największych w kraju, a nawet w Europie.

Warto zwrócić uwagę na przepiękne renesansowe kamienice zlokalizowane wokół rynku. Charakterystyczne dla jarosławskich kamienic są przestronne sienie i kryte podwórza oraz kilkupoziomowe sklepione piwnice. Najpiękniejsza z nich, będąca własnością Orsettich, pochodzi z końca XVI w. Dziś mieści się w niej muzeum, którego stałe ekspozycje ukazują historię miasta i kultury mieszczańskiej. W sieni dolnej i sklepie na parterze eksponowane są muzealia związane z historią miasta i regionu, w wielkiej izbie przykrytej XVII-wiecznym stropem drewnianym wyeksponowano obiekty podkreślające charakter wielkich izb, natomiast na piętrze można zobaczyć stylizowane wnętrza mieszczańskie.

Pod jarosławskim starym miastem ciągnie się ogromna sieć podziemnych korytarzy i komór, które służyły do składowania towarów w czasach słynnych w całej Europie jarmarków jarosławskich, tj. w XVI/XVII w. Obecnie w jarosławskich piwnicach mieszczą się dwie trasy turystyczne: Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu oraz Podziemna Trasa Turystyczna im. Feliksa Zalewskiego.

Znawcy zaliczają Jarosław do grona najcenniejszych miast zabytkowych w Polsce.

W sierpniu odbywa się tu festiwal „Pieśń Naszych Korzeni”, podczas którego występują twórcy z całego świata prezentujący muzykę dawną. Dodatkowo organizowane są różne warsztaty, nauka chorału, odbywają się nabożeństwa, można wziąć udział w spotkaniach z muzykami, zabawach i tańcach.

 

Warto zobaczyć:

 • Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu, mieszczące się pod kamienicami w Rynku 4, 5 i 6
 • kamienica Orsettich z XVI w., obecnie siedziba Muzeum
 • kamienica Attavantich mieszcząca m.in. Punkt Informacji Turystyczno-Kulturalnej
 • rynek ze średniowiecznym zwartym układem urbanistycznym oraz studnią miejską
 • ratusz z XVII w., przebudowany w stylu neorenesansowym
 • kamienice typu jarosławskiego, tzw. kamienice wiatowe z XVI i XVII w.
 • Podziemna Trasa Turystyczna im. Feliksa Zalewskiego w Rynku 14
 • wczesnobarokowy zespół kościelno-klasztorny sióstr Benedyktynek
 • kolegiata pw. Bożego Ciała z końca XVI w. – najstarszy pojezuicki kościół w Polsce
 • sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, otoczony murami obronnymi zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów z XVII w. z cudowną figurą piety z XIV w. oraz unikatowym ołtarzem relikwii
 • barokowy kościół pw. św. Ducha z końca XVII w.
 • późnobarokowy zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów Reformatów z pocz. XVIII w. pw. Świętej Trójcy
 • Stary Cmentarz – najstarszy zamiejski cmentarz w Polsce, z 1784 r. reprezentujący wszystkie style i gatunki sztuki nagrobnej ostatnich 200 lat
 • cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. z cudowną ikoną Matki Bożej „Brama Miłosierdzia”
 • prezbiterium dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
 • klasztor sióstr Niepokalanek z 2. poł. XIX w.
 • budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury
 • tzw. Mały Rynek z ławeczką prof. Edwarda Kieferlinga
 • skarpa staromiejska i punkt widokowy z panoramą doliny dolnego Sanu.