Kolbuszowa | Kolbuszowa | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kolbuszowa

Warto udać się do Muzeum Kultury Ludowej, które mieści się na granicy Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej i Domatkowa przy ul. Wolskiej 36. Spacerując po skansenie można poznać kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących kiedyś tereny północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Usytuowany jest on pośród pól, łąk, lasów oraz w pobliżu zbiornika wodnego, co sprawia wrażenie autentycznej wsi. Znajduje się tu ok. 80 obiektów architektury drewnianej, m.in. chałupy, stodoły, spichlerze, młyn, wiatraki, a także sprzęty, narzędzia i inne przedmioty obrazujące życie codzienne Lasowiaków i Rzeszowiaków. Najstarszymi budynkami na terenie muzeum są: spichlerz dworski z Bidzin z 1784 r., chałupa z Markowej z 1804 r. i kościół z Mielca-Rzochowa z 1843 r.

W mieście odbywa się Spinacz Festiwal, impreza, na której występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

 

Warto zobaczyć:

 • kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z połowy XVIII w.,
 • plebania z 1. poł. XIX w.,
 • neogotycka kaplica grobowa Tyszkiewiczów wzniesiona w 1892 r.,
 • Muzeum Kultury Ludowej, www.muzeumkolbuszowa.pl 
 • dawna synagoga z ok. poł. XIX w. (pierwotna z 1739 r.),
 • dawny ratusz z 1926 r., obecnie komisariat policji,
 • studnia,
 • budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z 1908 r.,
 • zabudowa małomiasteczkowa z XIX i początków XX w.,
 • wille z początku XX w. (ul. Rzeszowska),
 • kirkut (ok. 200 macew),
 • ślady obwarowań zamku Lubomirskich,
 • pozostałości założenia dworskiego i parku,
 • Stary Dwór,
 • kapliczka św. Jana Nepomucena.