Leżajsk | Leżajsk | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Niegdyś było to ważne miasto na szlaku handlowym wiodącym doliną Sanu. Pierwotnie położone było nad Sanem; następnie zostało przeniesione na nowe, bardziej obronne miejsce.

W Leżajsku warto zobaczyć klasztor Bernardynów, w skład którego wchodzi m.in. barokowy kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii z bogatym wystrojem wnętrza. W kaplicy Matki Boskiej znajduje się pochodzący z 2. poł. XVI w. cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia (Leżajskiej). Na uwagę zasługują wspaniałe barokowe organy z końca XVII w. zaliczane do najstarszych i najcenniejszych na świecie.

Co roku w bazylice oo. Bernardynów odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W klasztorze mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. Znajdują się tu obrazy, rzeźby, naczynia, szafy i sprzęty liturgiczne, rękopisy i starodruki, a także sztuka ludowa i pamiątki z krajów misyjnych. Klasztor otaczają mury obronne z trzema basztami (pierwotnie bastejami) wzniesione w XVII w.

Leżajsk jest również miejscem pielgrzymek Żydów z Izraela, Europy i Ameryki. Na miejscowym cmentarzu spoczywa bowiem słynny cadyk Elimelech Weisblum, znany też jako Majlech z Leżajska (1717–1787). Stworzył on w tym mieście ważny ośrodek chasydyzmu w Polsce.

Co roku na przełomie września i października odbywa się Międzynarodowy Festiwal Łowiecki.

 

Warto zobaczyć:

 • Bazylika Ojców Bernardynów, www.bernardynilezajsk.pl
 • figura św. Jana Nepomucena,
 • późnorenesansowy kościół pw. św. Trójcy i Wszystkich Świętych z 1616 r.,
 • plebania (dawny klasztor Bożogrobców),
 • dawna cerkiew Zaśnięcia NMP, teraz kościół pw. Jezusa Miłosiernego,
 • ratusz z XIX w.,
 • zabytkowy układ urbanistyczny,
 • pałac Miera z ok. 1819 r.,
 • zespół dworu starościńskiego, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Leżajskiej, muzeum-lezajsk.pl
 • dworek w stylu szwajcarskim,
 • dwór podstarościego z XVII w.,
 • zabytkowy tartak,
 • budynek dworca kolejowego z 1896 r.,
 • budynek Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury (dawny Dom Spoleczno-Kulturalny Stowarzyszenia Ukraińców „Proświta”),
 • budynek Sądu Rejonowego z 1925 r.,
 • wieża obserwacyjno-obronna z ok. 1616 r.,
 • budynek Banku Spółdzielczego (dawna siedziba Urzędu Podatkowego i Urzędu Straży Skarbowej,
 • pomnik Władysława Jagiełły,
 • kalwaria.