Sieniawa | Sieniawa | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Małe miasteczko z pięknym zespołem pałacowo-parkowym, dawna własność Sieniawskich i Czartoryskich założona w 1676 r. przez chorążego koronnego Mikołaja Sieniawskiego.

Ozdobą miasteczka jest wspaniała rezydencja magnacka zachowana częściowo do dziś. Podziwiać tu można dawny barokowy pałac wzniesiony przez Sieniawskich przed 1709 r., przebudowany przez Czartoryskich w latach 1727–1740, odbudowany po zniszczeniach wojennych, a także oficynę, pawilon, kordegardę, bramę wjazdową, most kamienny nad fosą. Rezydencja otoczona jest rozległym parkiem (19 ha) – pierwotnie geometrycznym, w XIX w. powiększonym i przekształconym na krajobrazowy, który jest idealnym miejscem do spacerów. W pałacu gościli m.in. Tadeusz Kościuszko i car Aleksander I. W tym zabytkowym kompleksie mieści się obecnie hotel i restauracja.

 

Warto zobaczyć:

  • barokowy kościół – dawniej oo. Dominikanów Obserwantów wzniesiony w latach 1719–1751, obecnie pw. Wniebowzięcia NMP,
  • dawny klasztor z 1754 r., zamieniony na plebanię,
  • dawny kościół parafialny z 1753 r., zamieniony później na cerkiew,
  • ratusz z XVII w.,
  • budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie Gminny Ośrodek Kultury,
  • pomnik króla Władysława Jagiełły,
  • kirkut,
  • figura św. Antoniego.