Dolina Sanu i Wisły

68. Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl”

09 kwietnia 2024

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu zaprasza na kolejną już edycję Ogólnopolskiego Rajdu „Twierdza Przemyśl”

Organizator:

PTTK Przemyśl

UM Przemyśl

 

Data:

20 kwietnia 2024 r.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW OGRANICZONA 

 

Zgłoszenia i wpisowe:

do 17 kwietnia 2024 r.

w biurze PTTK 

ul. Waygarta 3, Przemyśl

tel. 16 678 53 74

TRASA NUMER 1:

Zbiórka o godz. 9:45 na parkingu przed Krzyżem Zawierzenia (Zniesienie)

Wyjście na trasę o godz. 10:00

Przejście trasą: Zniesienie – Zielonka – Bateria Kruhel – Fort VI Iwanowa Góra – Fort V Grochowce

Długość trasy: 9 km

Punkty: 9 pkt. do OTP, 10 pkt. do GOT

Prowadzenie: Karol Kicman

 

 

TRASA NUMER 2:

Zbiórka uczestników o godz. 9:00 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi.

Wyjazd na trasę o godz. 9:10

Przejazd zamówionym autobusem do Prałkowiec (płatny dodatkowo 5 zł przy wpisowym)

Przejście trasą: Prałkowce – Droga „Stu Zakrętów” – Fort VI Iwanowa Góra – Fort V Grochowce

Długość trasy: 10 km

Punkty: 10 pkt. do OTP, 11 pkt. do GOT

Prowadzenie: Mateusz Podolak

 

 

TRASA NUMER 3:

Zbiórka uczestników o godz. 8:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – Pl. Rybi.

Wyjazd na trasę o godz. 8:40

Przejazd zamówionym autobusem do Rokszyc (płatny dodatkowo 5 zł przy wpisowym)

Przejście trasą: Rokszyce – Fort VI Iwanowa Góra – Fort V Grochowce

Długość trasy: 12 km

Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT

Prowadzenie: Jacek Hanus

 

 

_________

 

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, grupy zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

 

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

 

 

W ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ: 

imię i nazwisko, PESEL, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:

  • Dzieci do lat 6 – 10 zł

  • Członkowie PTTK (z opłaconą składką za 2024 r.) – 20 zł

  • Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK – 25 zł

  • Dorośli niezrzeszeni w PTTK – 30 zł

  • Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 200 osób, które dokonają wpisowego), transport powrotny z Grochowiec do Przemyśla, materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

 

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 14:00 podczas wspólnego ogniska na terenie Fortu V Grochowce

 

_______

 

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

Fot.: Arch. PTTK Przemyśl