Rzeszów - miasto i region

Ad memoriam Krzysztof Ruszel.

26 października 2023

Wystawa pt. „Ad memoriam Krzysztof Ruszel” poświęcona jest osobie dr Krzysztofa Ruszla, wieloletniego kierownika początkowo Działu Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, a następnie utworzonego w 1990 roku Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

Czas trwania wystawy:

02.11.2023 r. - 14.01.2024 r.

 

Miejsce wystawy:

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

ul. Rynek 6

 

Wernisaż:

2 listopada 2023 r., godz.: 13:00

Od czasów studenckich jego zainteresowania badawcze były ściśle związane z regionem jego pochodzenia i temat ten pozostawał mu bliski przez cały okres pracy naukowej. Bardzo często w tematyce jego prac naukowych przewijał się temat Puszczy Sandomierskiej. Po raz pierwszy zagadnienie to zostało przez niego szerzej poruszone w rozprawie doktorskiej pt. „Kształtowanie się kultury ludowej w warunkach osadnictwa puszczańskiego. Na przykładzie Puszczy Sandomierskiej”.

 

W ciągu 42 lat pracy w Muzeum uczestniczył, a później organizował wiele obozów naukowo-badawczych mających na celu dokumentację etnograficzną wybranego obszaru (budownictwo, obrzędowość i zwyczaje, sztukę, rzemiosło) na terenie regionu rzeszowskiego. W l. 1970-79 kierował 10 obozami naukowo-badawczymi na terenie wsi m. in. w powiecie ropczyckim (1971), łańcuckim i leżajskim (1973, 1974), Pogórza Strzyżowskiego (1978, 1979) oraz Błażowej i okolic (1976, 1977).

 

Oprócz zorganizowanych obozów naukowo-badawczych, indywidualnie pracował w terenie, dokumentując a później opracowując zjawiska szczególnie go interesujące. W zbiorach Archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie znajduje się obszerna dokumentacja charakterystycznej dla regionu tradycji Turków wielkanocnych, którą latami skrupulatnie badał.

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że Krzysztof Ruszel w Archiwum naszego Muzeum pozostawił po sobie najwięcej materiału fotograficznego, na który składa się kilka tysięcy zdjęć. To właśnie je zdecydowaliśmy się zaprezentować na wystawie „Ad memoriam Krzysztof Ruszel”, gdyż doskonale obrazują obszary jego zainteresowań badawczych.

 

 

zdjecie2.webp [122.06 KB]Nowa Wieś Czudecka, pow. Strzyżów, Chałupa Walentego Jacka, 1971 r., fot. K. Ruszel, Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

 

zdjecie3.webp [126.66 KB]Kosina, pow. Łańcut, 1968 r. fot. K. Ruszel, Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

 

Fot. główna:  Klimkówka, pow. Krosno, 1967 r., fot. K. Ruszel, Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne
Targetujące