Dubiecko | Dubiecko | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od ruskiego słowa Dub, czyli dąb; musiało tu kiedyś rosnąć wiele dębów. Miasteczko jest pięknie położone, okolica zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych.

Najciekawszym zabytkiem Dubiecka jest zespół pałacowo-parkowy. Pierwsze drewniane fortalicium wznieśli tu Kmitowie na początku XVI w. Kolejny właściciel – Stadnicki wybudował murowany zamek. Za czasów Krasickich rezydencja dubiecka przeszła duże przeobrażenia; zamek został przebudowany, a żona Antoniego Krasickiego, Róża z Charczewskich, założyła ogród angielski. Do dziś jeszcze można podziwiać stare, mające po czterysta lat, okazy dębów. Z drzew sprowadzonych i zasadzonych w Dubiecku zachowały się miłorzęby japońskie, sosny amerykańskie, platany klonolistne oraz tulipanowce amerykańskie.

W wieku XVIII, zwanym wiekiem filozofów, w zamku urodził się Ignacy Krasicki, późniejszy biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński, poeta i publicysta, jeden z głównych przedstawicieli oświecenia w Polsce.

Obecnie w zamku funkcjonuje hotel i restauracja Zamek Dubiecko. Parter głównego budynku zajmuje restauracja. Duże wrażenie robi kamienny skarbczyk ze stylizowanymi krzesłami i stołem oraz fragmentami malowideł na ścianach.

           

Warto zobaczyć:

  • zespół pałacowo-parkowy Krasickich,
  • popiersie Ignacego Krasickiego,
  • cerkiew greckokatolicka pw. Podniesienia Krzyża Świętego, obecnie Kresowy Dom Sztuki,
  • prywatne Muzeum Skamieniałości i Minerałów.