Kościół w Gogołowie | Kościół w Gogołowie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Gogołowie - trasa VIII Jasielsko-Dębicko-Ropczycka

Świątynia wzniesiona w 1672 r. z fundacji braci Jakuba i Joachima Rojowskich, dziedziców Gogołowa, przez cieślę Stanisława Charchułowicza. W trakcie XIX-wiecznych prac m.in. dobudowano wieżę i kruchtę południową oraz wybudowano murowaną dzwonnicę i ogrodzenie placu kościelnego. Kościół został nieznacznie uszkodzony w okresie II wojny światowej. Remontowany był w latach 40. i 50., zaniedbany w latach 60. XX w. Po wybudowaniu w latach 80. XX w. nowego kościoła parafialnego wyłączony z kultu (podjęto jednak decyzję o kompleksowej rewaloryzacji obiektu).

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej