Magdalenka – punkt widokowy | Magdalenka – punkt widokowy | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Wzgórze Magdalenka będąc pierwszym wzniesieniem Pogórza Dynowskiego góruje nad Rzeszowem, a jego najwyższy punkt zwany Kopcem sięga 399 m n.p.m.

Skręcając z drogi krajowej nr 94 wiodącej z Rzeszowa do Łańcuta można dotrzeć na Magdalenkę przez Kraczkową. Już z daleka dojrzeć można charakterystyczny obiekt wyznaczający cel wędrówki. Murowany kościółek pw. św. Marii Magdaleny stanął w tym miejscu w XVIII w. wg projektu Tylmana z Gameren. Ufundował go książę Jerzy Ignacy Lubomirski, ponoć jako zadośćuczynienie za zabójstwo. Jak głosi legenda, podczas jednego z balów urządzanych na rzeszowskim zamku książę ujrzawszy z okna koguta niesionego na targ, założył się, że trafi w jego głowę. Nieszczęśliwym zrządzeniem losu, mimo, iż był znakomitym strzelcem, zamiast w ptaka trafił w niosącego go właściciela. Książę, człowiek bogobojny, wypłacił rodzinie nawiązkę i pokutować miał do końca życia. Pierwszy drewniany kościół rozebrano i przeniesiono do Krasnego, po tym jak Tatarzy chana Kantymira Murzy zwanego Krwawym Mieczem, niechlubnie wsławionego wielokrotnymi najazdami na Rzeczpospolitą w XVII w., spalili kraśnieński kościół.

Przez Magdalenkę przebiega czerwony szlak turystyczno-historyczny im. płk Leopolda Lisa-Kuli, szlak pielgrzymkowy Via Regia oraz szlak rowerowy Green Velo.

Magdalenka stanowi punkt widokowy, z którego rozciągają się piękne panoramy na Rzeszów. Dojrzeć można okoliczne szczyty: Wilcze (510 m) nad Gwoźnicą, Suchą Górę (591 m), Chełm (528 m), Bardo (534 m) i Klonową Górę (525 m). Natomiast gdy warunki atmosferyczne sprzyjają dobrej widoczności, można ujrzeć nawet oddalone o ok. 160 km szczyty Tatr: Sławikowski Szczyt, Łomnicę, Durny Szczyt, Lodowy Szczyt, Wysoką i Rysy.

 

Warto zobaczyć w Reszowie:

 • kościół farny
 • konwent ojców Bernardynów
 • dawny konwent ojców Pijarów
 • pomnik bł. Jana z Dukli
 • figurę Matki Boskiej Królowej Polski
 • pomnik ks. Stanisława Konarskiego
 • budynek PKO z lat 1906–1908, ul. 3 Maja
 • zamek Lubomirskich
 • pałac letni Lubomirskich
 • willę secesyjna z 1903 r. w alei Pod Kasztanami
 • willę secesyjna z 1899 r. w alei Pod Kasztanami
 • willę „Pod sową” z 1900 r. w alei Pod Kasztanami
 • pałac Jędrzejowiczów, obecnie szpital
 • pałac Jędrzejowiczów w Załężu z przełomu XVIII i XIX w.
 • ratusz
 • kamienice z XIX w.
 • dom Esterki, Rynek 15
 • studnię w rynku
 • Podziemną Trasę Turystyczną
 • Muzeum Okręgowe
 • Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli
 • Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
 • Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Łowiectwa
 • budynek Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej, dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • Galerię Józefa Szajny
 • budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1890 r.dawny budynek Rady Powiatowej
 • pałac Biskupów przy ul. Jałowego
 • budynek LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • pl. Cichociemnych z rzeźbą „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny
 • skwer im. Kazimierza Górskiego
 • Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • kaplicę pw. Św. Trójcy
 • Stary Cmentarz
 • pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w 1886 roku
 • pomnik Tadeusza Kościuszki
 • pomnik Juliusza Słowackiego
 • pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • pomnik gen. Władysława Sikorskiego
 • pomnik Jana Pakosławica
 • pomnik Tadeusza Nalepy
 • pomnik Żołnierzy Wyklętych
 • pomnik Stanisława Nitki nad Wisłokiem
 • pomnik Ofiar Terroru
 • popiersie Jana Kochanowskiego
 • popiersie księcia Kazimierza Pułaskiego
 • figurę ks. Jerzego Popiełuszki
 • figurę św. Jana Nepomucena
 • tablicę pamięci Marcina Lelewela Borelowskiego
 • tablicę pamięci Ignacego Łukasiewicza
 • rzeźbę chłopca strzelającego z procy
 • fontannę multimedialną
 • budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 • okrągłą kładka dla pieszych
 • pomnik Czynu Rewolucyjnego
 • malowidło przedstawiające scenę ze spektaklu Józefa Szajny „Deballage” przy ul. Sokoła 3
 • widok na Rzeszów architekta Lubomirskich Karola Henryka Wiedemanna z 1762 r.
 • most Zamkowy
 • most im. Gabriela Narutowicza
 • dawny Dom Kultury WSK, obecnie Wydział Muzyki UR
 • dworek z końca XIX w. przy ul. Dąbrowskiego
 • park linowy Expedycja
 • skatepark
 • „Lisią Górę” rezerwat przyrody
 • ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna im. Władysława Szafera
 • szlak czerwony Lepoplde Lisa-Kuli

Zdjęcie główne: Marek Pysz