Tyczyn | Tyczyn | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Tyczyn to miasto lokowane w 1368 r., położone jest w dolinie rzeki Strug.

Warto je odwiedzić głównie ze względu na dwa obiekty. Pierwszy z nich to kościół pw. Świętej Trójcy i św. Katarzyny Aleksandryjskiej z zachowanymi cennymi polichromiami. Wystrój wnętrza jest bardzo bogaty – w ołtarzu głównym jest obraz Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny, ambona z baldachimem pochodzi z 1760 r.

Drugi to pałac Wodzickich – eklektyczna rezydencja wzniesiona w połowie XIX w. przez Wodzickich, otoczona rozległym parkiem ze starodrzewem, z którego około 40 drzew uznano za pomniki przyrody (połowa to lipy drobno- i szerokolistne). Obecnie w pałacu mieści się Zespół Szkół. Innymi cennymi zabytkami na terenie parku są dawny spichlerz, stajnia dworska, dawna stodoła, gorzelnia i czworak.

Warto odwiedzić Społeczne Muzeum Regionalne, w którym znajdują się eksponaty związane z historią miasta i okolicy.

 

Warto zobaczyć:

 • kościół pw. Świętej Trójcy i św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
 • pałac Wodzickich z poł. XIX w.,
 • pomnik Grunwaldu z 1910 r.,
 • kaplica grobowa Wodzickich z lat 1877–1883,
 • dworek biskupa Wacława Betańskiego,
 • dawny budynek Sądu Grodzkiego, obecnie siedziba Związku Międzygminnego „Wisłok”,
 • Społeczne Muzeum Regionalne,
 • dawny szpital ubogich, dziś Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika,
 • kapliczka św. Antoniego (ul. Pułanek),
 • kapliczka św. Jana Nepomucena (ul. Grunwaldzka 15),
 • cmentarz żydowski.