Zespół cerkiewny w Prałkowcach | Zespół cerkiewny w Prałkowcach | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Zespół cerkiewny w Prałkowcach – cerkiew greckokatolicka pw. Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni, obecnie kościół rzymskokatolicki - trasa V - Przemyska.

Obecną cerkiew murowaną wzniesiono w 1842 r. z fundacji Eustachego Drużbackiego na miejscu starszej drewnianej świątyni. Zrekonstruowana w 1967 r. dzwonnica pochodzi zapewne z XVI w. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej w 1947 r. cerkiew użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Miejscowa parafia remontowała świątynię (dobudowa przęsła od zachodu) i dzwonnicę w 1967 r.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej