Zespół Dworsko-Parkowy w Korzeniowie | Zespół Dworsko-Parkowy w Korzeniowie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Zespół dworsko-parkowy jest bez wątpienia największą atrakcją turystyczną miejscowości, której początki sięgają średniowiecza.

Wieś należąca do klucza dóbr Wiewiórka przez wieki zmieniała dziedziców, a były wśród nich wielkie rody historyczne: Tarnowscy, Ostrogscy, Pasławscy, Lubomirscy i Sanguszkowie. Jednym z pierwszych właścicieli Korzeniowa był Jan, w prostej linii wnuk Zawiszy Czarnego z rodu Sulimów.

Rozłożysty, parterowy dwór z poddaszem w części centralnej pochodzi z końca XVII wieku. Budowla o zwartej bryle na rzucie wydłużonego prostokąta przykryta jest wysokim czterospadowym dachem łamanym polskim z rozmieszczonymi symetrycznie dwiema facjatami. Na osi elewacji frontowej wznosi się wysoki portyk czterokolumnowy w wielkim porządku, obejmujący wysokością kondygnację parteru i poddasza. Smukłe kolumny portyku nadają budowli lekkości i wdzięku, a jednocześnie sprawiają, że budynek wygląda niezwykle majestatycznie. Pieczołowicie odnowiony dwór prezentuje się niezwykle wdzięcznie i elegancko. 

Budynek typowego klasycystycznego dworu polskiego otacza rozległy ogród krajobrazowy o charakterze naturalistycznym, założony w XVII wieku na gruncie istniejącego pierwotnego zadrzewienia. Na terenie ogrodu znajduje się rozległy parter wodny, który stanowi pięć stawów połączonych ze sobą kanałami, o łącznej powierzchni obejmującej czwartą część ogrodu. W starodrzewie ogrodu dominują potężne lipy oraz dęby. W składzie gatunkowym ogrodu przeważają gatunki krajowe drzew liściastych i iglastych: dęby, lipy, klony, kasztanowce, topole i wierzby oraz świerki i modrzewie.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Karpackiego Szlaku Ogrodów i Domów Historycznych