Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne | Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne

Projekt: Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne/ Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu.

Projekt: Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne/ Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu.

Partnerzy projektu:

- Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

 

Czas realizacji projektu: 08-2018 - 07-2019

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi ruchu turystycznego na obszarze polsko – słowackiego pogranicza. Wykreowanie innowacyjnego produktu turystyki przygodowej jako nowej formy promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu.

 

Działania projektowe:

1. Opracowanie wspólnej metodologii i wytycznych do stworzenia nowych produktów turystycznych, wskazujących na elementy konieczne do efektywnego wprowadzenia nowej oferty na rynek.

2. Wytworzenie 3 nowych produktów turystycznych o charakterze transgranicznym oraz przetestowanie ich w praktyce. Nowe produkty będą konkretnym narzędziem wpływającym na zwiększenie liczby odwiedzin i zintensyfikowanie współpracy w obszarze pogranicza. Produkty będą wytwarzane w oparciu o analizę zawierającą potrzeby rynku i turystów.

3. Wytworzenie nowych materiałów marketingowych i promocyjnych jako narzędzi wspierających późniejsze wdrożenie nowego produktu oraz jego rozpropagowanie. Materiałami promocyjno-informacyjnymi będą: mapa dla zwiedzających, prezentacje multimedialne, artykuły promocyjne.

 

Odbiorcy projektu:

1. Mieszkańcy obszaru kwalifikowalnego - do tej grupy docelowej zaliczają się mieszkańcy, którzy ze względu na charakter swojej działalności lub posiadane kompetencje mogą wpływać na rozwój turystyki. Są to:

- małe i średnie firmy,

- operatorzy obiektów i atrakcji,

- zarządcy obiektów i obszarów, które są częścią dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

2. Turyści odwiedzający przedmiotowy obszar, w tym:

- rodziny z dziećmi

- młodzież do lat 18

- osoby 50+.

Wpływ transgraniczny:

Zadania projektowe opierają się na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, dlatego przyczynią się do niwelowania barier na pograniczu. Poprzez stworzenie wspólnego transgranicznego produktu turystyki przygodowej nastąpi integracja przygranicznych wspólnot poprzez ich partycypację. Kreowanie nowych produktów turystyki przygodowej będzie wspierać rozwój lokalnej gospodarki i stanowić fundament dalszej współpracy transgranicznej w dziedzinie społeczno-gospodarczej.

 

 

Podobne