NA PODKARPACIU POWSTAŁ KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO FESTIWALU | NA PODKARPACIU POWSTAŁ KODEKS ODPOWIEDZIALNEGO FESTIWALU | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

W minionym dniach w podkarpackim Gorajcu na Roztoczu przyjęto Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu. Do Chutoru Gorajec przyjechali organizatorzy festiwali, przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych z całej Polski, którzy opracowali dokument, tym samym deklarując współpracę i działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Celem powstania Kodeksu jest „zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem”. Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu to zbiór ogólnych zasad i dobrych praktyk dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się przy planowaniu wydarzeń. Dokument stanowi drogowskaz dla odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową oraz z sąsiadami w kontekście organizowania wydarzeń kulturalnych.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele m.in. Cieszanów Rock Festiwal, Kazimiernikejszyn, Pannonica Festival, Folkowiska, Festiwalu Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”, Festiwalu Wędrowiec, Ethnopolany, Festiwalu Smaków, Folkobrania czy Zlotu Przyjaciół Karczaka.     

 - Wśród nas, (inicjatorów kodeksu), dominują organizatorzy imprez o tematyce z pogranicza folku, kultury tradycyjnej i ekologii, głównie rezydujące na wschodzie Polski: to wydarzenia, które odbywają się często w małych miejscowościach, zmieniając ich codzienny rytm życia, zauważalnie wpływając przez to na otoczenie. Organizatorzy takich wydarzeń są szczególnie wyczuleni na dbałość o środowisko oraz relacje z sąsiadami i ich potrzeby - mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu został podpisany m.in. przez przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wśród głównych inicjatorów przedsięwzięcia było będące członkiem PROT STOWARZYSZENIE ANIMACJI KULTURY POGRANICZA "FOLKOWISKO".

Więcej informacji o Kodeksie/inicjatywie: odpowiedzialnefestiwale.pl

 

fot. G. Kawka