Projekt „Karpackie Przygody” – raport z badań wykonanych na potrzeby tworzenia nowych produktów transgranicznych w województwie podkarpackim | Projekt „Karpackie Przygody” – raport z badań wykonanych na potrzeby tworzenia nowych produktów transgranicznych w województwie podkarpackim | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Projekt „Karpackie Przygody” – raport z badań wykonanych na potrzeby tworzenia nowych produktów transgranicznych w województwie podkarpackim

W ramach realizacji projektu pt. „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”  Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zleciła przeprowadzenie badania kwestionariuszowego. 

W ramach realizacji projektu pt. „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”  realizowanego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zleciła firmie Exacto sp. z o.o. przeprowadzenie badania kwestionariuszowego w trzech polskich miastach oraz przygotowanie Raportu ze zrealizowanych badań. Celem badania ankietowego było ustalenie, na jakiej grupie docelowej powinny się koncentrować nowe produkty transgraniczne oraz jakie są oczekiwania i potrzeby tej grupy. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Infografiką a także Raportem i jego Streszczeniem (Streszczenie wersja: PL, SK, EN).

RAPORT

Streszczenie RAPORTU PL

Streszczenie RAPORTU SK

Streszczenie RAPORTU EN

Podobne