Projekt: Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty | Projekt: Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Projekt pn. Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty
Partner Wiodący: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki-Ukraina
Okres realizacji: 15.11.2019 – 14.11.2020

Całkowity budżet projektu: 64 890,00 EURO
Wkład własny partnerów: 6489,00 EURO
Dofinansowanie: 58401,00 EURO

Wyzwaniem projektu jest wykorzystanie potencjału rzek San i Strwiąż na rzecz rozwoju produktów turystycznych pogranicza PL-UA w oparciu o wspólne dziedzictwo przyrodnicze oraz przekucie niewykorzystanego potencjału przyrodniczego na wzrost ruchu turystycznego.

Pierwszy etap proj. to praca ekspertów (PL-UA), polegająca na inwentaryzacji potencjału turystyczno-przyrodniczego i zarekomendowaniu produktów turystycznych bazujących na dziedzictwie przyrodniczym pogranicza.

Drugi etap to promocja potencjału pogranicza w oparciu o oferty pakietowe i rekomendacje specjalistów. W tym zakresie przewidziano:
- zorganizowanie 4 imprez promocyjnych dla turystów indywidualnych i mediów (wzbogaconych o elementy turystyki niszowej np. uczestnictwo instruktora fotografii przyrodniczej, ornitologa specjalizującego się w bird watchingu, wędkarza itp.).
- wydanie materiałów drukowanych tj. map m.in. z propozycjami tras i instruktarzem bezpieczeństwa na wodzie
- przygotowanie materiałów internetowych, tj. interaktywnego przewodnika m.in. z fotografiami ptactwa nadrzecznego (po kliknięciu) z „odgłosami” danego gatunku
- promocja w Internecie z udziałem influencerów i mediów (każdorazowo potencjał po obu stronach granicy).

 

Project Sounds of nature. SlowRivers – practical package for tourists
Lead Beneficiary: Podkarpackie Regional Tourism Board
Beneficiary: Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine"
Project implementation: 15.11.2019 – 14.11.2020

Total budget: 64 890,00 EURO
Indicative own co-financing: 6489,00 EURO
Indicative ENI co-financing: 58401,00 EURO

The main challenge of the project is to use the potential of San and Strwiąż rivers for developing innovative tourist products in the border area based on the common natural heritage of both rivers. These products would be used as means for increasing tourist traffic.

The first part of the project will involve the inventory of tourist and natural potential of the area and development of tourist products based on natural heritage of the borderland.
The second part of the project will include promotion of this potential. The promotion will be focused on package offer for the tourists (developed earlier by the experts). The promotional activities will include:
- 4 promotional events for tourists and media enriched with elements of niche tourism e.g. meetings with nature photography instructor, ornithologist specializing in bird-watching, ichthyologist;
- printed materials such as tourist maps with attractive tourist routes proposed and described (maps will also include safety information about water tourism);
- online marketing including: development of online multimedia guide with sounds of nature, video campaign and campaign in local media.