Puchar Smoka: dzieci | Puchar Smoka: dzieci | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Puchar Smoka: dzieci

20.08.2017r.w Łysej Górze odbędzie się edycja wyścigów kolarskich dla dzieci Puchar Smoka. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału i kibicowania.

XV    G R A N D   P R I X   N O W E G O   Ż M I G R O D U

W   R O W E R A C H   G Ó R S K I C H  O  P U C H A R  S M O K A 2016

 

 

20 sierpnia 2017r. godz. 12.00 – Łysa Góra

3 wrzesień 2017r. 12:00 - Kąty 

 

1/ Cele:

- popularyzacja wyścigów kolarskich dla amatorów w regionie,

- prezentacja pięknych okolic GMINY NOWY ŻMIGRÓD, BRZYSK

- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych,

- włączenie całych rodzin w rekreacyjne uprawianie sportu rowerowego.

 

2/ Organizator:

- Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie,

- Urząd Gminy w Brzyskach

 

 

3/ Termin, miejsce:

- przyjazd osób zainteresowanych do Brzysk 9.04.2017r.

- przyjazd osób zainteresowanych do Łysej Góry  20.08.2017r.

przyjazd osób zainteresowanych do Katów  3.10.2017r.

 

4/ Zgłoszenia:

Zgłoszeń udziału można dokonać:

- poprzez email: kontakt@pucharsmoka.pl

- lub w dniu zawodów, sekretariat zawodów 

Koszt udziału w zawodach:

- opłata startowa  do 12 lat 10 zł

/pozostali 20 zł/

 

5/ Uczestnictwo:

Startujący powinni posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach kolarskich, dowód tożsamości /legitymację szkolną/. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w wyścigu. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Kask ochronny obowiązkowo. Zawodnikom w czasie wyścigu towarzyszyć będzie opieka medyczna.

 

6/ Zasady rozgrywania zawodów:

Uczestnikom zawodów zabrania się:

- skracania wyznaczonej trasy,

- korzystania z pomocy technicznej,

- utrudniania wyprzedzania poprzez zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,

- naprawa roweru może być dokonana przez uczestnika samodzielnie.

 

7/ Organizator wprowadza punktację ogólną po trzech wyścigach

Brzyska – Łysa Góra– Kąty. Zostanie podsumowana w każdej kategorii wiekowej punktacja ogólna z podsumowaniem po ostatniej edycji. Suma punktów po czterech wyścigach daje ogólne miejsce.

 

Punktacja za miejsce w wyścigu:

I miejsce                         - 25 pkt.

II miejsce                        - 20 pkt.

III miejsce                       - 16 pkt.

IV miejsce                       - 13 pkt.

V miejsce                        - 11 pkt.

VI miejsce                       - 10 pkt.

VII miejsce                      -   9 pkt.

VIII miejsce                     -   8 pkt.

IX miejsce                        -   7 pkt.

X miejsce                         -    6 pkt.

XI miejsce                        -    5 pkt.

XII miejsce                       -    4 pkt.

XIII miejsce                      -    3 pkt.

XIV miejsce                      -    2 pkt.

XV miejsce                        -    1 pkt.

Harmonogram  - wyścigi rowerów górskich –

Brzyska,

Łysa Góra,

Kąty,

 

godz. 10.00   - rozpoczęcie pracy sekretariatu zawodów /opłata startowa +         numer startowy/

 

godz. 11.55  - powitanie wszystkich uczestników i zapoznanie z regulaminem

 

Start:

godz. 12.00   - dzieci do 6 lat

- dzieci od 7 do 8 lat

godz. 12.15   - dziewczęta do 12 lat

- chłopcy od 9 do 10 lat

- chłopcy od 11 do 12 lat

 

godz. 12.40   - młodzik od 13 do 14 lat

- młodszy junior od 15 do 16 lat

 

godz. 13.30   - junior od 17 do 19 lat

- kobiety do 16 lat

- kobiety powyżej 16 lat

- seniorzy od 20 do 35 lat

- weterani od 36 – 45 lat

- powyżej 45 lat

 

godz. 15.00   - dekoracja zwycięzców, losowanie nagrody głównej, zakończenie.

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

9/ Nagrody i upominki:

Zawodnicy za I , II, III, otrzymują puchary, nagrody rzeczowe ,  oraz pamiątkowe dyplomy.  Przewidziane są dyplomy dla najmłodszych uczestników.

 

10/ Postanowienia końcowe:

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZKOL i niniejszym REGULAMINEM. W sprawach nie objętych tym regulaminem decydować będzie sędzia główny zawodów. Nie dopuszcza się nieznajomości regulaminu jako usprawiedliwienia.

Strona wydarzenia:

http://www.pucharsmoka.pl/regulamin-2016

Podobne