Realizacja projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” | Realizacja projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Realizacja projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach.

W ramach projektu zmodernizowane i połączone zostaną szlaki turystyczne prowadzące dotychczas po obu stronach granicy, ponadto opisane będą sąsiadujące z nimi atrakcje przyrodnicze i kulturowe. W ten sposób powstanie jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018-30.09.2020
Całkowita wartość projektu: 429 181,20 €

Partnerzy projektu: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Klub Slovenských Turistov, Województwo Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Podobne