SPOTKANIE ZARZĄDU PODKARPACKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SAMORZĄDOWCAMI ORAZ BRANŻĄ TURYSTYCZNĄ POWIATU LUBACZOWSKIEGO | SPOTKANIE ZARZĄDU PODKARPACKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SAMORZĄDOWCAMI ORAZ BRANŻĄ TURYSTYCZNĄ POWIATU LUBACZOWSKIEGO | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Posiedzenie Zarządu na terenie powiatu lubaczowskiego stało się także świetną okazją na spotkanie władz PROT z samorządowcami oraz włodarzami regionu jak również przedstawicielami branży turystycznej. Priorytetowym tematem rozmów było wytyczenie kierunku rozwoju turystyki oraz jej promocji na Wschodnim Roztoczu.     

 

Miejsce spotkania było nieprzypadkowe. Bowiem w Radrużu znajduje się podkarpacki skarb architektury drewnianej, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO Cerkiew pw. św. Paraskewy, a samo podkarpackie Roztocze odznacza się wyjątkowym potencjałem turystycznym. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prezentacji Dyrektor Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anny Brzechowskiej-Rębisz. Podkreśliła, że Roztocze Wschodnie to jedna z najciekawszych destynacji turystycznych w Polsce, a jej oczywistym atutem jest wpisywanie się w obecne turystyczne trendy.  

 

Wśród uczestników spotkania znaleźli się burmistrzowie oraz wójtowie Cieszanowa, Narola, Horyńca Zdrój, Wielkich Oczu, Lubaczowa i Starego Dzikowa oraz przedsiębiorcy z Leśniczówki Cichowe Łozy, Dzikowiska, Chutoru Gorajec czy Leśnej Chaty.