| | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaningu stworzyli wytyczne podzielone na cztery części.

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

W pierwszej części wytycznych znalazły się zasady co do zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, dystansu pomiędzy pracownikami, zmodyfikowanie grafiku, ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, a także wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Umieszczenie w widocznym miejscu przy wejściu na camping lub w recepcji campingu informacji o zasadach zachowania higieny na campingu w czasie epidemii. Powinno się również ograniczyć przyjmowanie depozytów, korzystanie z urządzeń aktywowanych dotykiem oraz zaniechać organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

 

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi

Pracownicy campingu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, a w przypadku wystąpienia objawów podczas wykonywania przez pracownika obowiązków w miejscu pracy, należy odsunąć go od obowiązków i odesłać transportem indywidualnym do domu oraz przeprowadzić wymagane procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym pracownikom i klientom.

 

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/turysty/klienta zakażenia koronawirusem

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u turysty/klienta nie powinno sie go wpuszczać na teren obiektu. osoba podejrzana o zakażenie powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego. Należy ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w częściach obiektu, w których przebywał podejrzany o zakażenie klient.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wytycznych na stronie Ministerstwa Rozwoju:  https://bit.ly/2WXrVE7

Podobne