| | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

 

Ministerstwo Rozwoju opracowało wytyczne dla restauracji, kawiarni, stref gastronomicznych i innych lokali gdzie świadczone są usługi gastronomiczne. Zostały podzielone na cztery kategorie.

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Pracodawca ma za zadanie zaopatrzyć pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wprowadzić odpowiednie procedury bezpieczeństwa ( np.: w miarę możliwości większe odstępy pomiędzy pracownikami, ustalenie stałych i jak najmniej licznych zmian pracowników czy wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio).

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

Wśród najważniejszych wytycznych znalazły się: zapewnienie dostępu klientów do środków dezynfekujących, opracowanie planu sali na czas epidemii, wprowadzenie limitów gości, wyłączenie z użycia przestrzeni samoobsługowych oraz wyznaczenie stref poruszania się.

 

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

Znalazły się tu zasady postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem pracownika lokalu gastronomicznego.

 

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem

Osoby o oznakach choroby nie powinny być wpuszczone na teren lokalu, należy poinformować je o jak najszybszym zgłoszeniu się do szpitala zakaźnego, a także ustalić listę osób które miały z nią kontakt.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wytycznych na stronie Ministerstwa Rozwoju: https://bit.ly/3dH82In

Podobne