| | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19

 

Polska Organizacja Turystyczna opracowała wytyczne dla instytucji kultury w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mają być wsparciem dla dyrekcji jednostek w przygotowaniach do ponownego otwarcia w realiach pandemii Covid-19. Proces udostępniania ma charakter stopniowy i dzieli się na trzy fazy.

 

Faza 1: Przejście z pracy zdalnej do stacjonarnej

W pierwszej kolejności POT zaznacza, że pracownicy których obecność w pracy jest zbędna powinni jak najdłużej wykonywać swoje zadania zdalnie. Tych, którzy powrócą należy zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednio przeorganizować dla nich stanowiska pracy (dystans przestrzenny, system zmianowy, rezerwa kadrowa). Znalazły się tu także wytyczne dotyczące zakupu dodatkowego sprzętu monitorującego czy skorygowania regulaminu zwiedzania.

 

Faza 2: Realizacja działań muzealnych bez bezpośredniego kontaktu z publicznością

Z uwagi na rozłożenie fazy 1 w czasie, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i zwiedzającym, zaleca się prowadzenie tych form działalności ustawowej instytucji, które nie wymagają kontaktu pracowników z odwiedzającymi, w tym: aktywnośc w Internecie, udostepnienie obszarów parkowych i ogrodowych (testowanie procedur).

 

Faza 3: Otwarcie wnętrz muzealnych i wystawienniczych

Otwierając placówkę, należy uwzględnić limity zwiedzających i zapewnić turystom w środki ochrony osobistej. POT zwraca również uwagę na możliwość zmiany godzin otwarcia, systemów rezerwacji, odłożenie w czasie wykorzystywania urządzeń aktywowanych dotykiem czy zaniechanie organizacji wydarzeń dla większych grup.

 

Dyrektorzy poszczególnych placówek powinni pamiętać o konieczności podejmowania konsultacji i uzgodnień z właściwymi terenowo służbami sanitarnymi.

 

Wytyczne dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: https://bit.ly/2yFCsMt

Podobne