Członkowie PROT
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 
35-010 Rzeszów,
tel. 17 850 17 00
www.podkarpackie.pl

GMINA MIASTO RZESZÓW
GMINA MIASTO RZESZÓW

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1,
35-064 Rzeszów
tel. 17 875 47 70 
e-mail:  umrz@erzeszow.pl   
www.rzeszow.pl 

BALIGRÓD
BALIGRÓD

Urząd Gminy Baligród
Pl. Wolności 13,
38-606 Baligród
tel. 13 468 40 77
e-mail:  gmina@baligrod.pl  
www.baligrod.pl

CISNA
CISNA

Urząd Gminy Cisna
38-607 Cisna
tel. 13 468 63 38,
e-mail: ugcisna@pro.onet.pl
www.cisna.pl
www.gminacisna.pl

DUBIECKO
DUBIECKO

Urząd Gminy Dubiecko
ul. Przemyska 10,
37-750 Dubiecko,
tel./faks 16 651 11 56
e-mail: ugdubiecko@wp.pl, 
www.dubiecko.pl

JAROSŁAW
JAROSŁAW

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1,
37-500 Jarosław,
tel. 16 624 87 00
e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl,
www.jaroslaw.pl

JASŁO
JASŁO

Urząd Miasta Jasła
38-200 Jasło, Rynek 12 
tel. 13 448 63 11
e-mail:  urzad@um.jaslo.pl, 
www.jaslo.pl

KROSNO
KROSNO

Urząd Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, 
tel. 13 474 33 32
e-mail:  um@um.krosno.pl, 
www.krosno.pl

LESKO
LESKO

Urząd Miasta i Gminy Lesko
38-600 Lesko, ul. Parkowa 1,
tel. 13 469 80 01, faks 13 469 64 58
e-mail: gmina@lesko.pl, 
www.lesko.pl

LEŻAJSK
LEŻAJSK

Urząd Miasta Leżajska
37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1
tel./faks.: 17 242 73 33
e-mail: uml@miastolezajsk.pl, 
www.miastolezajsk.pl

LUTOWISKA
LUTOWISKA

Urząd Gminy Lutowiska
38-713 Lutowiska 14,
tel./faks 13 461 00 13
e-mail: gmina@lutowiska.pl,
www.lutowiska.pl

PRZEMYŚL
PRZEMYŚL

Urząd Miasta Przemyśla
37-700 Przemyśl, Rynek 1,
tel. 16 675 20 92
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl,
www.przemysl.pl

PRZEWORSK
PRZEWORSK

Urząd Miasta Przeworska
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10,
tel. 16 648 78 44, faks 16 648 70 30
e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl, 
www.przeworsk.um.gov.pl

SANOK
SANOK

Urząd Miasta Sanoka
38-500 Sanok, Rynek 1,
tel. 13 465 28 11
e-mail: sekretariat@um.sanok.pl,
www.sanok.pl

ZARZECZE
ZARZECZE

Urząd Gminy Zarzecze
37-205 Zarzecze, ul. Długa 7
tel. 16 640 15 29
e-mail: ugzarzecze@post.pl, 
www.gminazarzecze.pl

LUBACZÓW
LUBACZÓW

Urząd Gminy Lubaczów
37-600 Lubaczów
ul. Jasna 1
tel. 16 632 16 84
e-mail: urzad@lubaczow.com.pl, 
www.gminalubaczow.pl

POWIAT LUBACZOWSKI
POWIAT LUBACZOWSKI

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
37-600 Lubaczów
ul. Jasna 1
tel. 16 632 87 00
e-mail: starostwo@lubaczow.powiat.pl
www.powiatlubaczowski.pl

TARNOBRZEG
TARNOBRZEG

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32
tel. 15 822 65 70
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl,
www.tarnobrzeg.pl

CIESZANÓW
CIESZANÓW

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
37-611 Cieszanów
ul. Rynek 1
tel. 16 631 10 76
e-mail: sekretariat@cieszanow.pl,
www.cieszanow.pl

 

 

POWIAT PRZEWORSKI
POWIAT PRZEWORSKI

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk
ul. Jagiellońska 10
tel. 16 648 70 09
e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
www.powiatprzeworsk.pl

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BESKID NISKI"
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BESKID NISKI"

38-400 Krosno,
ul. Rynek 5
tel. 13 435 40 34
e-mail: aga_niemczyk@hotmail.com,
www.beskidniski.org.pl

 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BIESZCZADY"
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BIESZCZADY"

38-500 Sanok
ul. Rynek 1
tel. 13 465 28 26 
e-mail: biuro.lot.bieszczady@gmail.com
 

 

STOWARZYSZENIE GALICYJSKIE GOSPODARSTWA GOŚCINNE "BIESZCZADY"
STOWARZYSZENIE GALICYJSKIE GOSPODARSTWA GOŚCINNE "BIESZCZADY"

38 - 600 Lesko, 
Plac Pułaskiego 1
tel. 13 469 72 66
e-mail: gggbiesz@poczta.onet.pl, 
www.bieszczady.podkarpackie.pl

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE "GOSPODARSTWA GOŚCINNE" W BOGUCHWALE
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYCZNE "GOSPODARSTWA GOŚCINNE" W BOGUCHWALE

36-040 Boguchwała, 
ul. Suszyckich 9
tel. 17 242 90 58, 692 050 291
e-mail: tupaj@agroturystyka.pl, 
www.agropodkarpacie.pl

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE O/RZESZÓW
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE O/RZESZÓW

35-064 Rzeszów, 
ul. Matejki 2,
tel. 17 852 88 60, 17 853 67 55
e-mail: biuro@pttkrzeszow.pl
www.pttkrzeszow.pl

SCHRONISKO PTSM "MATECZNIK" W PRZEMYŚLU
SCHRONISKO PTSM "MATECZNIK" W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, 
ul. Lelewela 6
tel. 16 670 61 45
e-mail: schronisko@ptsm-matecznik.pl,
www.ptsm-matecznik.pl

 

SCHRONISKO PTSM "ALKO" W RZESZOWIE
SCHRONISKO PTSM "ALKO" W RZESZOWIE

35-064 Rzeszów, 
Rynek 25
tel. 17 853 44 30 
e-mail: schronisko@ptsm-alko.pl,
www.ptsm-alko.pl

BRACTWO FLISACKIE P.W. ŚW. BARBARY W ULANOWIE
BRACTWO FLISACKIE P.W. ŚW. BARBARY W ULANOWIE

37-410 Ulanów, 
ul. Rynek 5
tel. 15 876 30 53, 608 667 775
e-mail: flisacy@poczta.onet.pl, 
https://flisacy.net/

STOWARZYSZENIE KLASTER JAKOŚCI ŻYCIA "KRAINA PODKARPACIE"
STOWARZYSZENIE KLASTER JAKOŚCI ŻYCIA "KRAINA PODKARPACIE"

35-315 Rzeszów, 
al. mjr. Wacława Kopisto 8B/287
tel. 17 866 12 99
e-mail: info@kraina-podkarpacie.pl, 
www.kraina-podkarpacie.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA "PRO CARPATHIA"
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI PODKARPACIA "PRO CARPATHIA"

35-074 Rzeszów, 
ul. Gałęzowskiego 6/319
tel. 17 852 85 26
www.procarpathia.pl

FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE
FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE

35-060 Rzeszów,
ul. Słowackiego 6/10
e-mail: biuro@przyrodnicze.org 
https://www.przyrodnicze.org/

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DLA RODZIN AKTYWNYCH
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE DLA RODZIN AKTYWNYCH

35-205 Rzeszów, 
ul. Wspólna 2,
e-mail: biuro@psar.pl
www.gdziecko.pl

STOWARZYSZENIE ANIMACJI KULTURY POGRANICZA "FOLKOWISKO"
STOWARZYSZENIE ANIMACJI KULTURY POGRANICZA "FOLKOWISKO"

37-611 Cieszanów
Gorajec 14
tel. 13 435 40 34
e-mail: stowarzyszeniefolkowisko@gmail.com
http://www.folkowisko.pl/

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

35-626 Rzeszów
ul. Cicha 4
tel. (17) 872 39 51
 

FUNDACJA RZESZOWSKA
FUNDACJA RZESZOWSKA

35-051 Rzeszów
ul. Lenartowicza 10/42
tel. 737 900 850
e-mail: fundacja@rzeszowska.org.pl
http://rzeszowska.org.pl/

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12
tel.: +48 17 865 11 00
http://w.prz.edu.pl/

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna)
e-mail: info@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl

CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

36-020 Tyczyn
Kielnarowa 386a
tel.: +48 17 866 13 41
wsiz.rzeszow.pl

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU

ul. Czarnieckiego 16
37-500 Jarosław
www.pwste.edu.pl

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH

37-700 Przemyśl
skr. poczt. 471
tel. 16 671 64 25
e-mail: arboretum@poczta.onet.pl 
www.bolestraszyce.com.pl

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ

36-100 Kolbuszowa
ul. Kościuszki 6
tel. 17 227 12 96
e-mail: mkl@pro.onet.pl
http://www.muzeumkolbuszowa.pl/

MUZEUM ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W PRZEWORSKU
MUZEUM ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W PRZEWORSKU

37-200 Przeworsk 
Park 2
tel. 16 648 71 45
e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl 
www.muzeum.przeworsk.pl

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU
MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl 
ul. Berka Joselewicza 1
tel.: 16 679 30 00
e-mail: sekretariat@muzeum.przemysl.pl 
http://mnzp.pl/

MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI
MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI

37-464 Stalowa Wola 
ul Sandomierska 1
tel. 15 844 85 56
e-mail: it@muzeum.stalowawola.pl 
www.muzeum.stalowawola.pl  

MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

38-500 Sanok, ul. Traugutta 3
tel. 13 463 09 04, tel./faks 13 463 53 81
e-mail: sekretariat@mblsanok.eu 
www.mbl.sanok.pl
www.skansen.mblsanok.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZARNEJ K. ŁAŃCUTA
GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZARNEJ K. ŁAŃCUTA

37-125 Czarna, 260c
tel: 17 226 23 23
e-mail gokczarna@wp.pl 
www.gok-czarna.pl

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RUDNIKU NAD SANEM
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W RUDNIKU NAD SANEM

37-420 Rudnik nad Sanem 
ul. Grunwaldzka 17 
tel. kom. 502 146 374
e-mail: krystynamok@interia.pl 
www.mokrudnik.pl

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

35-064 Rzeszów 
ul. Mickiewicza 13
tel. 17 852 57 15, biuro 17 748 36 52
e-mail: poczta@muzeumdobranocek.com.pl 
www.muzeumdobranocek.com.pl

CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA W KROŚNIE
CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA W KROŚNIE

38-400 Krosno 
ul. Blich 2
tel. 601 140 080
e-mail: d.iwaniec@miastoszkla.pl 
www.miastoszkla.pl

MUZEUM PODKARPACKIE W KROŚNIE
MUZEUM PODKARPACKIE W KROŚNIE

38-400 Krosno 
ul Pilsudskiego 16
tel. 13 432 13 76, faks 13 432 43 01
e-mail: poczta@muzeum.krosno.pl 
www.muzeum.krosno.pl

MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ
MUZEUM ZIEMI LEŻAJSKIEJ

37-300 Leżajsk 
ul Mickiewicza 20A
tel. 17 240 22 35
e-mail:  administracja@muzeum-lezajsk.pl 
www.muzeum-lezajsk.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W SOLINIE Z/S W POLAŃCZYKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W SOLINIE Z/S W POLAŃCZYKU

38-610 Polańczyk 
ul. Bieszczadzka 18
tel./faks 13 469 24 95

MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE
MIEJSKI DOM KULTURY W ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut 
ul. T. Kościuszki 15
tel. 17 225 22 94
e-mail: mdklancut@wp.pl 
www.mdk-lancut.pl

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ
TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ

35-010 Rzeszów 
ul. Sokoła 7
tel. 17 853 20 01
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl 
www.teatr-rzeszow.pl

MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE
MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut 
ul. Zamkowa 1
tel. 17 225 20 08
e-mail: muzeum@zamek-lancut.pl 
www.zamek-lancut.pl

FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. I. ŁUKASIEWICZA
FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. I. ŁUKASIEWICZA

Bóbrka, 38-458 Chorkówka
tel. 13 433 35 84, 13 433 34 78
e-mail: muzeum@bobrka.pl 
bobrka.pl

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

38-460 Jedlicze
Żarnowiec 133
tel: +48 13 435 20 13
e-mail: muzeumzarnowiec@interia.pl
info@muzeumzarnowiec.pl
www.muzeumzarnowiec.pl

GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JAROCINIE
GMINNY OSRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W JAROCINIE

37-405 Jarocin 114
e-mail: gok.jarocin@interia.pl
www.kultura-jarocin.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE

38-480 Rymanów  
ul. Grunwaldzka 11
tel/fax 13 435 50 6
e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl
http://www.info.rymanow.pl/

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NAROLU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NAROLU

37-610 Narol  
ul. Warszawska 27
tel.: 662 118 799
e-mail: gok@narol.pl
http://www.gok.narol.pl/

POWIATOWE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WIŚNIOWEJ
POWIATOWE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WIŚNIOWEJ

38-124 Wiśniowa 193
tel. 17 276 55 90
e-mail: pckit@strzyzowski.pl
 

HOTEL "ARŁAMÓW" S.A.
HOTEL "ARŁAMÓW" S.A.

38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 65 00
tel. kom. 605 230 342
www.arlamow.pl

CENTRUM WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWE "UNITRA" W POLAŃCZYKU
CENTRUM WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWE "UNITRA" W POLAŃCZYKU

38-610 Polańczyk, 
ul. Równa 19
tel. 13 469 23 31 
email: biuro@unitra.bieszczady.pl , 
www.unitra.bieszczady.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "POŁONINY"
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "POŁONINY"

38-613 Wołkowyja, 
Bukowiec 81 
Tel. 13 469 25 03
e-mail: biuro@poloniny.pl , 
www.poloniny.pl

BIURO PODRÓŻY "MADART"
BIURO PODRÓŻY "MADART"

D. Pomprowicz i wspólnicy sp. j.
38-200 Jaslo,
ul. Lenartowicza 9/1
e-mail: gosia@madart.pl, 
www.madart.pl

SIEDLISKO JANCZAR
SIEDLISKO JANCZAR

PPUH "POLOX" s. c.
38-121 Pstrągowa 815
Tel. 17 277 94 04, 697 452 885
e-mail: biuro@siedliskojanczar.pl, 
www.siedliskojanczar.pl

GRAND HOTEL RZESZÓW SP. Z O.O.
GRAND HOTEL RZESZÓW SP. Z O.O.

35-030 Rzeszów, 
ul. Dymnickiego 1a
tel. 17 250 00 00
e-mail: info@grand-hotel.pl,
www.grand-hotel.pl

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PIAST”
SANATORIUM UZDROWISKOWE „PIAST”

38-440 Iwonicz Zdrój, 
ul. Kulczyńskiego 5
tel. 13 435 07 11
e-mail: ppiast@pro.onet.pl, 
www.piastiwonicz.pl

RSF SPÓŁKA Z O.O. HOTEL KOMBORNIA
RSF SPÓŁKA Z O.O. HOTEL KOMBORNIA

38-420 Korczyna, Kombornia 1
tel. 13 435 42 89, 13 435 43 60
e-mail: hotel@dworkombornia.pl, 
www.dworkombornia.pl

GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A. PENSJONAT „ZAMEK”
GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A. PENSJONAT „ZAMEK”

38-600 Lesko, ul. Piłsudskiego 7
tel. 13 469 62 68
e-mail: zamek@gat.pl, 
www.zamek.gat.pl

BIURO PODRÓŻY BIESZCZADER
BIURO PODRÓŻY BIESZCZADER

38-524 Rzepedź, Mokre 54
tel. 667 707 999
e-mail: biuro@bieszczader.pl, 
www.bieszczader.pl

ZAMEK DUBIECKO
ZAMEK DUBIECKO

37-750 Dubiecko, 
ul. Zamkowa 1
tel. biuro 600 326 822
e-mail: jacekgrzegorzak@dubiecko.com, 
www.zamek.dubiecko.com

HOTEL BLUE DIAMOND WELLNESS & SPA
HOTEL BLUE DIAMOND WELLNESS & SPA

36-001 Trzebownisko, 
Nowa Wieś 414, k. Rzeszowa 
e-mail: recepcja@hotelbluediamond.pl,
www.bluediamondhotel.pl  

HOTEL WELLNESS & SPA "NOWY DWÓR"
HOTEL WELLNESS & SPA "NOWY DWÓR"

36-072 Świlcza 146E
tel. 17 856 09 90
e-mail: marketing@hotelnowydwor.pl, 
www.hotelnowydwor.pl

HOTEL "PERŁA BIESZCZADÓW"
HOTEL "PERŁA BIESZCZADÓW"

Geovita S.A. w Warszawie
38-710 Czarna k/Ustrzyk Dolnych
tel. 13 461 61 61
e-mail: perla.recepcja@geovita.pl, 
www.geovita.pl

"POLANKA" SP. Z O.O. AGROTURYSTYKA I KONIE
"POLANKA" SP. Z O.O. AGROTURYSTYKA I KONIE

37-620 Horyniec Zdrój, 
Polanka Horyniecka 28
tel. 16 628 07 97
e-mail: polanka@polankakonie.pl, 
www.polankakonie.pl

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O.
PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O.

36-002 Jasionka 942
tel. 17 717 87 40
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl,
www.rzeszowairport.pl

HOTEL RZESZÓW
HOTEL RZESZÓW

35-001 Rzeszów, 
Al. J. Piłsudskiego 44
tel. 17 777 10 09
e-mail: recepcja@hotelrzeszow.com.pl, 
www.hotelrzeszow.com.pl

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

36-040 Boguchwała, 
ul. Tkaczowa 146
tel. 17 870 15 00
e-mail: recepcja@podrb.pl, 
www.odeer.pl

ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY W KRASICZYNIE
ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY W KRASICZYNIE

ARP S.A. w Warszawie O/Krasiczyn
37-741 Krasiczyn 179
e-mail: hotel@krasiczyn.arp.com.pl , 
www.krasiczyn.com.pl

ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
ZESPÓŁ ZAMKOWO-PARKOWY W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

ARP S.A. w Warszawie
ul. Zamkowa 22
39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15 811 80 40
e-mail: rezerwacje@baranow.com.pl
www.baranow.com.pl

AMW REWITA SP. Z O.O. ODDZIAŁ SOLINA
AMW REWITA SP. Z O.O. ODDZIAŁ SOLINA

38-612 Solina
tel. +48 470 11 45
e-mail: solina@rewita.pl

http://www.rewita.pl/

HOTEL ZEFIR
HOTEL ZEFIR

ul. Dworska 13, 38-610 Polańczyk
tel. +48 508 311 005, 13 469 23 06
e-mail: kontakt@hotel-zefir.pl
www.hotel-zefir.pl

BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ PAWUK ANNA BUK
BIURO TURYSTYKI KULTUROWEJ PAWUK ANNA BUK

ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz
tel. +48 505 813 771
e-mail: biuro@pawuk.pl
pawuk.pl

PAŁAC POLANKA RESTAURACJA, HOTEL & SPA
PAŁAC POLANKA RESTAURACJA, HOTEL & SPA

ul. Popiełuszki 103, 38-400 Krosno
tel. +48 13 492 44 55/77
e-mail: biuro@palacpolanka.pl
www.palacpolanka.pl

ZAJAZD POD CARYŃSKĄ
ZAJAZD POD CARYŃSKĄ

Ustrzyki Górne 1a, 38-715 Lutowiska
tel. +48 511 311 552
e-mail:rezerwacje@carynska.pl
www.carynska.pl

HOTEL SOKÓŁ WELLNESS & SPA
HOTEL SOKÓŁ WELLNESS & SPA

Głuchów 573, 37-100 Łańcut
tel. +48 14 670 65 00
e-mail: recepcja@grandchotowa.pl
www.hotelsokol.pl

HOTEL NAFTA KROSNO - INVESTIMUS Sp. z o.o.
HOTEL NAFTA KROSNO - INVESTIMUS Sp. z o.o.

ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 32 12
e-mail: marketing@hotel.nafta.pl
www.hotel.nafta.pl

FALA OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
FALA OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

30-042 Lubenia 618
tel. +48 17 850 02 16
e-mail: maratonbiuro@gmail.com
www.maraton.biz

HOTEL CZTERY PORY ROKU
HOTEL CZTERY PORY ROKU

Hotel Cztery Pory Roku
Rudna Mała 35
36-060 Głogów Małopolski
Tel. +48 17 779 91 21
recepcja@hotelczteryporyroku.com.pl
www.hotelczteryporyroku.com.pl

UZDROWISKO RYMANÓW S.A.
UZDROWISKO RYMANÓW S.A.

ul. Zdrojowa 48

38-481 Rymanów Zdrój

Tel. +48 13 435 74 01

e-mail:biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl

http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/

AUTO4BL SP. Z O.O.
AUTO4BL SP. Z O.O.

Blizne 669

36-221 Blizne 

Oddział: ul. W. Jagiełły 2

35-211 Rzeszów

Tel. +48 533 399 501

e-mail: biuro@auto4bl.pl

http://auto4bl.pl/

EUROMID SP.Z O.O. - HOTEL AMBASADORSKI, HOTEL HUBERTUS
EUROMID SP.Z O.O. - HOTEL AMBASADORSKI, HOTEL HUBERTUS

ul. Adama Mickiewicza 5

35-064 Rzeszów           

Tel. + 48 17 852 60 07; 17 250 24 44

e-mail: recepcja@hubertus.rzeszow.pl; recepcja@ambasadorski.com

http://www.hubertus.rzeszow.pl/  http://www.ambasadorski.com/

 

FASADA INVESTMENT HOTEL BRISTOL TRADITION & LUXURY
FASADA INVESTMENT HOTEL BRISTOL TRADITION & LUXURY

35-001 Rzeszów, 
ul. Kopernika 12
tel. 17 250 00 50
e-mail: info@bristol-rzeszow.pl
http://www.bristol-rzeszow.pl/

LOTNICZA BOBULANDIA PIOTR BOBULA
LOTNICZA BOBULANDIA PIOTR BOBULA

38-600 Lesko
ul. Rynek 2
tel. 601 792 641
e-mail: biuro@bobulandia.pl
http://www.bobulandia.pl/

KRESOWA OSADA MARCIN KRUPA
KRESOWA OSADA MARCIN KRUPA

37-621 Basznia Dolna
ul. Kolejowa 16
tel. 600 020 040
e-mail: kresowaosada@op.pl
http://kresowaosada.pl/

LIGRA Grzegorz Schabiński
LIGRA Grzegorz Schabiński

38-200 Jasło, 
ul. Floriańska 42
tel. 13 443 66 77 

Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła
Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła

deBies Demkowicz Janusz Demkowicz

38-623 Uherce Mineralne,
Orelec 6a
e-mail: biuro@demkowicz.pl  

http://www.demkowicz.pl/

http://www.ginacezawody.pl/pl,

http://www.drezynyrowerowe.pl/

Biuro Podróży Indywidualnych Na Krańcu Kamil Ruchlewicz
Biuro Podróży Indywidualnych Na Krańcu Kamil Ruchlewicz

35-032 Rzeszów
ul. Płk. Lisa-Kuli 12/26
tel. 665 505 012
e-mail: kamil@nakrancupolski.pl
https://www.nakrancupolski.pl/

FLYPARK IN Sp. z o.o.
FLYPARK IN Sp. z o.o.

35-205 Rzeszów, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 881 230 077
https://fly-park.eu/rzeszow/

FlyWall – Centrum Wspinaczkowe
Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14
tel: +48 577 666 410
https://flywall.pl/