ZAPYTANIE OFERTOWE | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2021 r. na realizację zadania: promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.01.2021 PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY - PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 3_OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE RODO -  PROMOCJA NA 6 PROFILACH ONLINE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2020 r. na wykonanie przewodnika multimedialnego online  w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty” .
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE__wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_wykonanie przewodnika multimedialnego online

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_wykonanie przewodnika multimedialnego online

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8.12.2020 r. na wykonanie modernizacji strony internetowej Szlaku Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu numer PLBU.01.01.00-18-0834/19-00 pn.  „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza”.
Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WWW_WoodenRoute

Zał. 1 FORMULARZ OFERTY_WWW_WoodenRoute

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_WWW_WoodenRoute

Zał.3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _WWW_WoodenRoute

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WWW_WoodenRoute

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_WWW_WoodenRoute

Informacja

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.11.2020r. na opracowanie i druk map w związku z realizacją projektu PLBU.01.02.00-18-0889/19-00 pn. "Odgłosy narury. SlowRivers - praktyczny pakiet dla turysty". Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE__opracowanie i druk map

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_opracowanie i druk map

Zał.2_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĽZAŃ__opracowanie i druk map

Zał.3_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA__opracowanie i druk map

Zał.4_OŚWIADCZENIE RODO__opracowanie i druk map

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.10.2020r. na usługę ekspercką ds. nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. Karpacki Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.3_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.4_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.5_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENARCH_usługa ekspercka

Zał.6_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENARCH_usługa ekspercka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.09.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pn.: “Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza ukraińsko-polskiego”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_WOODENARCH

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_WOODENARCH

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENARCH

Zał.3_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI_WOODENARCH

Zał.4_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENARCH

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI_WOODENARCH

Zał.6_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENARCH

Zał.7_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENARCH

Zał.8_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENARCH

Zał.9_WZÓR UMOWY_WOODENARCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.08.2020 r. na wykonanie zdjęć prezentujących Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie zdjęć

Zał.1 FORMULARZ OFERTY -  wykonanie zdjęć

Zał.2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU  - wykonanie zdjęć

Zał.3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ   - wykonanie zdjęć

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA  - wykonanie zdjęć

Zał.5 OŚWIADCZENIE RODO  - wykonanie zdjęć

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.08.2020 r. na realizację zadania: organizacja konkursu fotograficznego. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.08.2020 _organizacja konkursu fotograficznego

Zał.1_FORMULARZ OFERTY organizacja konkursu fotograficznego

Zał.2_OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM OSOBOWYM organizacja konkursu fotograficznego

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ organizacja konkursu fotograficznego

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA organizacja konkursu fotograficznego

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO organizacja konkursu fotograficznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.07.2020r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2020 roku. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE - badanie ankietowe

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z użyciem kwestionariusza
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości PKJPA lub równorzędnego
Załącznik nr 5: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań związanych z turystyką
Załącznik nr 6: Informacja dot. dysponowania profesjonalną siecią ankieterów na terenie woj. podkarpackiego
Załącznik nr 7: Oświadczenie RODO
Metodologia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.07.2020r. na wykonanie zdjęć prezentujących Szlak Architektury Drewnianej w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_ZDJĘCIA_WOODENROUTE

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.07.2020r. na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2020 roku. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE - badanie ankietowe

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz oferty
Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych z użyciem kwestionariusza
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu jakości PKJPA
Załącznik nr 5: Wykaz doświadczenia w prowadzeniu badań związanych z turystyką
Załącznik nr 6: Informacja dot. dysponowania profesjonalną siecią ankieterów na terenie woj. podkarpackiego
Załącznik nr 7: Oświadczenie RODO
Metodologia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2020r. na opracowanie treści na stronę internetową w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_OPRACOWANIE TREŚCI_WOODENROUTE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2020r. na stworzenie wirtualnych wycieczek z wykorzystaniem technologii VR w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_VR_WOODENROUTE

Zał.1_FORMULARZ OFERTY_VR_WOODENROUTE

Zał.2_OŚWIADCZENIE O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU_VR_WOOFENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ _VR_WOODENROUTE

Zał.4_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_VR_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE RODO_VR_WOODENROUTE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.06.2020r. na tłumaczenie tekstów na stronę internetową na jęz. angielski i ukraiński w związku z realizacją projektu pt.: „Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza" (WOODENROUTE). Dokumentacja do pobrania:
 

ZAPYTANIE OFERTOWE_TŁUMACZENIE_WOODENROUTE

FORMULARZ OFERTY_ZAŁĄCZNIKI_TŁUMACZENIE_WOODENROUTE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.03.2020r. na wykonanie usługi opracowania dokumentu zawierającego inwentaryzację i strategiczne kierunki rozwoju w zakresie turystyki obszaru przyrodniczego rzeki San w województwie podkarpackim w związku z realizacją projektu pt.: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_Strategia SlowRivers

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_Strategia SlowRivers

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_Strategia SlowRivers

Zał.3_DOŚWIADCZENIE OFERENTA_Strategia SlowRivers

Zał.4_DOŚWIADCZENIE osoby pozostającej w dyspozycji_Strategia SlowRivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_Strategia SlowRivers

Zał.6_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_Strategia SlowRivers

Zał.7_OŚWIADCZENIE RODO_Strategia SlowRivers

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pt.: „Odgłosy natury. SlowRivers – praktyczny pakiet dla turysty”Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_SlowRivers

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_SlowRivers

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_SlowRivers

Zał.3_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI_SlowRivers

Zał.4_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_SlowRivers

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI_SlowRivers

Zał.6_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_SlowRivers

Zał.7_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_SlowRivers

Zał.8_OŚWIADCZENIE RODO_SlowRivers

Zał.9_WZÓR UMOWY_SlowRivers

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2020r. na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w związku z realizacją projektu pt.:
„Transgraniczny Szlak Architektury Drewnianej szansą zachowania unikatowego dorobku dziedzictwa kulturowego polsko - ukraińskiego pogranicza”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE_AUDYT_WOODENROUTE

Zał.1_SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA_AUDYT_WOODENROUTE

Zał.2_FORMULARZ OFERTY_WOODENROUTE

Zał.3_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI_WOODENROUTE

Zał.4_WYKAZ DOŚWIADCZENIA_WOODENROUTE

Zał.5_OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI_WOODENROUTE

Zał.6_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ_WOODENROUTE

Zał.7_KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA_WOODENROUTE

Zał.8_OŚWIADCZENIE RODO_WOODENROUTE

Zał.9_WZÓR UMOWY_WOODENROUTE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.12.2019 r. na realizację zadania: przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie _przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej  06.12.2019

Formularz oferty_przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej  06.12.2019

Oświadczenie RODO_przygotowanie szkoleń dla pracowników IT oraz branży turystycznej  06.12.2019

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2019 r. na realizację zadania: akcja promocyjna w udziałem social influencerów w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe_organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 19.11.2019

Zapytanie _organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 19.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 19.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.11.2019 r. na realizację zadania: opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie ofertowe _opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych 15.11.2019

Zapytanie _opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych 15.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych 15.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.11.2019 r. na realizację zadania: akcja promocyjna w udziałem social influencerów w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie _Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 06.11.2019

Zapytanie _Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 06.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów 06.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

INFPRMACJA O ANULOWANIU ZAPYTANIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.11.2019 r. na organizację wyjazdu na targi turystyczne w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

Zapytanie _Targi turystyczne 04.11.2019

Zapytanie _Targi turystyczne 04.11.2019 FORMULARZ OFERTY

Zapytanie _Targi turystyczne 04.11.2019 FORMULARZ RODO

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 20.09.2019r. na organizację wydarzenia mającego na celu promocję nowego transgranicznego produktu turystycznego pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 z dnia 12.09.2019r. na wykonanie oznakowania miejsc na trasie transgranicznego produktu turystycznego pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 z dnia 06.09.2019r. na opracowanie graficzne i druk mapy transgranicznego produktu turystycznego pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 z dnia 04.09.2019r. na stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej transgraniczny produkt turystyczny pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia 26.08.2019 r. na usługę wykonania drobnych i większych gadżetów/materiałów reklamowych promujących nowy transgraniczny produkt turystyczny pn. „Odkrywcy Czarnego Złota” w ramach turystyki przygodowej Karpackie Przygody.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.07.2019 r. na produkcję i emisję filmów promocyjnych w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Dokumentacja do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE _Produkcja i emisja filmów promocyjnych z dnia 08.07.2019
Załącznik nr 1_SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 08.07.2019
Załącznik nr 2_FORMULARZ OFERTY 08.07.2019
Załącznik nr 3_OŚWIADCZENIE RODO 08.07.2019
Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2019 r. na organizację objazdów studyjnych

w związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” ogłoszono zapytanie ofertowe na usługę: organizacja objazdów studyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dostępnym w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190111

Informacja o otwarciu ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 z dnia 12.02.2019 r. na stworzenie nowego produktu turystycznego w województwie podkarpackim, który będzie stanowił elementarną część transgranicznego produktu turystyki przygodowej Karpackie Przygody.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 26.10.2018 r. na tłumaczenie tekstów z jęz. polskiego na jęz. słowacki i jęz. angielski. Dotyczy projektu numer: INT/EK/PO/1/II/B/0157, realizowanego w ramach mikroprojektu pt.: „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 26.10.2018 r. na opracowanie analizy – bazy danych potencjału turystyki przygodowej w Województwie Podkarpackim. Dotyczy projektu numer: INT/EK/PO/1/II/B/0157, realizowanego w ramach mikroprojektu pt.: „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Załącznik nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 17.09.2018 r. na opracowanie ankiety i przeprowadzenie badania kwestionariuszowego w trzech polskich miastach oraz przygotowanie Raportu ze zrealizowanych badań. Dotyczy projektu numer: INT/EK/PO/1/II/B/0157, realizowanego w ramach mikroprojektu pt.: „Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 

Załącznik nr 1 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dnia 25.04.2018 r. na przeprowadzenie działań promocyjnych z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych, których celem będzie propagowanie wiedzy o atrakcjach turystycznych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem sieci szlaków rowerowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 

Załącznik nr 1 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 24.04.2018 r. na przeprowadzenie działań promocyjnych z udziałem influencera/ów w mediach społecznościowych, których celem będzie propagowanie wiedzy o atrakcjach turystycznych województwa podkarpackiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Załącznik nr 1 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 24.04.2018 r. na przeprowadzenie działań promocyjnych z udziałem influencera w mediach społecznościowych, których celem będzie promocja województwa podkarpackiego jako regionu atrakcyjnego dla turysty anglojęzycznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 

Załącznik nr 1 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.04.2019 r. na realizację filmów promujących podkarpackie kulinaria.

Treść zapytania z dnia 16.04.2019 oraz formularz zgłoszeniowy

 

Śledź nasz instagram