Podkarpackie

E-Certyfikacja Informacji Turystycznej w Polsce

02 lipca 2024

Polska Organizacja Turystyczna, wspólnie z regionalnymi organizacjami turystycznymi, przystąpiła do procesu Certyfikacji Informacji Turystycznej w kraju.

zgłoś się

https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

 

termin składania wniosków

12.11.2024 r.

Proces certyfikacji polega na ocenie standardów jakości obsługi  i potwierdzeniu tego, że informacje dostarczane turystom są rzetelne, wiarygodne i aktualne. Narzędziem do przeprowadzenia certyfikacji jest internetowa aplikacja TurApka na platformie portalu administrowanego przez Polską Organizację Turystyczną, która znajduje się pod adresem: https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

 

Stworzona przez Polską Organizację Turystyczną aplikacja TurApka służy do obsługi procesu E-Certyfikacji Informacji Turystycznej, tj. weryfikacji i nadawania oceny podmiotom świadczącym usługi informacji turystycznej (punkty i centra informacji turystycznej) w skali od 1 do 4 gwiazdek zgodnie z ustalonym wcześniej jawnym zestawem kryteriów jest unikalnym narzędziem elektronicznych w skali Europy. TurApka zawiera regulamin, kryteria standaryzacji punktów informacji turystycznej oraz instrukcję obsługi.

 

Realizacja certyfikacji odbywa się na dwóch poziomach tj. regionalnym - z udziałem regionalnych komisji certyfikujących przy regionalnych organizacjach turystycznych oraz ogólnopolskim z udziałem krajowej komisji certyfikującej przy POT.

 

Punkty lub centra informacji turystycznej na terenie całego kraju dobrowolnie wnioskują  o bezpłatny udział w procesie E-Certyfikacji Informacji Turystycznej. Jest to istotne dla budowania zaufania, wobec punktów i centrów informacji turystycznej czy serwisów informacyjnych promujących turystykę w Polsce. Dzięki weryfikacji opartej na modułowej ocenie wnioskującego podmiotu można zapewnić turystom bezpieczeństwo i pewność, że biura informacji turystycznej są profesjonalne i wyposażone w dostosowaną do wymogów infrastrukturę czy narzędzia mediów internetowych w kraju. Służy to zwiększeniu atrakcyjności danego regionu czy miejscowości lub miasta jako celu podróży.

 

Wnioski o certyfikację mogą być składane do Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej do dnia 12.11.2024 r.

 
 

 

02_24_0854_Certyfikaty_PIT_2024_1200x1200.jpg [683.36 KB]