Kolebka przemysłu naftowego – kopalnia w Bóbrce ma już 170 lat!

Bóbrka świętuje 170-lecie najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej, gdzie wydobywa się czarne złoto w sposób przemysłowy. Dziś w otoczeniu wzgórz i zieleni przyrody Beskidu Niskiego funkcjonuje tu także Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, którego unikatowe ekspozycje pozwalają zwiedzającym zanurzyć się w autentyczną atmosferę XIX wiecznej kopalni. To niepowtarzalne doświadczenie móc poznać kolebkę światowego przemysłu naftowego!

 

POCZATKI PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W BESKIDZIE NISKIM

 

Historia tego miejsca sięga roku 1854, kiedy w bóbrzeckim lesie, w pobliżu naturalnych wycieków ropy naftowej powstała kopalnia i rozpoczęła się przemysłowa eksploatacja czarnego złota.

 

Pioniera­mi przemysłu naftowego i założycie­lami kopalni byli: farmaceuta Ignacy Łukasiewicz, ziemianin Tytus Trzecieski  oraz  właściciel wsi Bóbrka – Karol Klobassa-Zrencki. Dzięki zgodnej współpracy i operatywno­ści twórców, powstało pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsię­biorstwo naftowe.

 

Zaczątkiem kopalni był rów o dłu­gości 120 m i głębokości 120 cm, który wykopano w miejscu zwa­nym Wrzanką, gdzie zaobserwo­wano obfite wycieki oleju skalnego. Dalsze losy naftowej spółki oraz kolejne etapy rozwoju kopalni były ściśle związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza, który unowocześniał działające w Beskidzie Niskim przed­siębiorstwo, korzystając z facho­wych porad ówczesnych autoryte­tów z dziedziny geologii i wiertnic­twa.

 

 

OD ŁUKASIEWICZA DO UNESCO – ROZWÓJ KOPALNI ROPY NAFTOWEJ W BÓBRCE

 

DSC_0537.webp [1.03 MB] Wiertnica z napędem ręcznym w Bóbrce, fot. Arch. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

Pod przewodnictwem pioniera Ignacego Łukasiewicza,  w niewielkiej Bóbrce w Beskidzie Niskim, narodziła się kopalnia ropy naftowej, stanowiąca krok milowy w rozwoju przemysłu naftowego.  Dziś  Bóbrka to coś więcej niż kopalnia, to symbol patriotyzmu i solidarności. Na przestrzeni wieków wyznaczała standardy organizacyjne, ale też była miejscem schronienia m.in. dla uczestników powstania styczniowego.

 

Historia pokazała, że ropa naftowa w ostatnich wiekach stała się najważniejszym, naturalnym surowcem, bodźcem do rozwoju cywilizacji. Wynalazek frakcjonowanej destylacji ropy naftowej,  w wyniku której uzyskano naftę świetlną oraz wynalezienie pierwszej lampy naftowej, dały początek nowej erze oświetleniowej i sprawiły, że świat wkroczył w nowy etap dziejów, zwany: „Wiekiem nafty”.

 

 

Od 1961 roku kopalnia Bóbrka stała się muzealnym ośrodkiem historii polskiego przemysłu naftowego.  Dzisiaj, na terenie wciąż czynnej kopalni, nadal można oglądać  najstarsze szyby naftowe: „Franek” i „Janina” czy obelisk z 1872 r., upamiętniający założenie kopalni. Niezwykle ciekawe są oryginalne urządzenia, przedmioty, budynki i dokumenty związane z przemysłem naftowym, gazowniczym  i rafineryjnym.

 

Nadal nie wszyscy są świadomi historycznej wagi tego miejsca i jego niezaprzeczalnego znaczenia w historii światowego przemysłu naftowego. Bóbrka to świadectwo początków i rozwoju wydobycia jednego z najważniejszych surowców naturalnych współczesnego świata. To dlatego XIX-wieczna kopalnia jest niekwestionowanym pretendentem do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Już dziś może poszczycić się tytułem Pomnika Historii, który jest nadawany najważniejszym i najcenniejszym polskim zabytkom. Miejsce to niekwestionowana atrakcja Beskidu Niskiego.

 

 

ODKRYJ w beskidzie niskim najstarszą na świecie kopalnię ropy naftowej

Odkryj kopalnię Bóbrka - miejsce w Beskidzie Niskim, gdzie zaczęła się historia przemysłu naftowego. Zapraszamy do odwiedzenia tej wyjątkowej kopalni, by na własne oczy zobaczyć, jak wyglądało życie i praca w pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej. Odwiedź Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce - zobacz zabytkowe szyby naftowe i poznaj historię, która miała wpływ na cały świat. Planujesz wycieczkę? Dodaj Bóbrkę do swojego kalendarza wyjazdowego i poznaj jedno z najciekawszych miejsc w Polsce.

 

Przeczytaj więcej o Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce