Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu | Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Pod jarosławskim starym miastem ciągnie się największa w Polsce sieć komór i podziemnych korytarzy, które od XVI w. służyły do składowania towarów, podczas słynnych w całej Europie jarmarków jarosławskich.

Obecnie część jarosławskich piwnic zaadaptowano na dwie trasy turystyczne.

Podziemne Przejście Turystyczne mieści się w piwnicach trzech kupieckich kamienic – Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów. Ta w pełni zaaranżowana trasa wprowadza zwiedzających w klimat XVI/XVII-wiecznego Jarosławia – jego bogactwa i różnorodności. Ogromna ilość urządzeń multimedialnych sprawia, że zwiedzanie jest prawdziwą przygodą, podczas której można m.in. wypalić gliniane naczynie lub odbyć niezapomnianą podróż w dół Sanu i Wisły.

Przeczytaj więcej o atrakcji na jej stronie oficjalnej

Wirtualne zwiedzanie

 

Warto zwiedzić także Podziemną Trasę Turystyczną im. Feliksa Zalewskiego, która znajduje się we wschodniej części rynku, pod numerem 14 – w najlepiej zachowanej kamienicy typu jarosławskiego. Trasa została oddana do użytku zwiedzających już w 1984 roku. Komory i chodniki wchodzące w jej skład położone są na różnych głębokościach, a ich łączna długość wynosi 150 metrów.

 

Warto zobaczyć w Jarosławiu:

 • kamienicę Orsettich z XVI w., obecnie siedziba Muzeum
 • kamienicę Attavantich mieszcząca m.in. Punkt Informacji Turystyczno-Kulturalnej
 • rynek ze średniowiecznym zwartym układem urbanistycznym oraz studnią miejską
 • ratusz z XVII w., przebudowany w stylu neorenesansowym
 • kamienice typu jarosławskiego, tzw. kamienice wiatowe z XVI i XVII w.
 • wczesnobarokowy zespół kościelno-klasztorny sióstr Benedyktynek
 • kolegiatę pw. Bożego Ciała z końca XVI w. – najstarszy pojezuicki kościół w Polsce
 • sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, otoczony murami obronnymi zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów z XVII w. z cudowną figurą piety z XIV w. oraz unikatowym ołtarzem relikwii
 • barokowy kościół pw. św. Ducha z końca XVII w.
 • późnobarokowy zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów Reformatów z pocz. XVIII w. pw. Świętej Trójcy
 • Stary Cmentarz – najstarszy zamiejski cmentarz w Polsce, z 1784 r. reprezentujący wszystkie style i gatunki sztuki nagrobnej ostatnich 200 lat
 • cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. z cudowną ikoną Matki Bożej „Brama Miłosierdzia”
 • prezbiterium dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
 • klasztor sióstr Niepokalanek z 2. poł. XIX w.
 • budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, obecnie siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury
 • tzw. Mały Rynek z ławeczką prof. Edwarda Kieferlinga
 • skarpę staromiejską i punkt widokowy z panoramą doliny dolnego Sanu.