w_Tomasz_Dacko_Zapora_Wodna_w_Solinie_5081.jpg

Podkarpacki Barometr Turystyczny

okłasdka pbt.png [75.30 KB]

Jaka jest struktura ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2023 r. Kto odwiedza region, ilu jest turystów, skąd przyjeżdżają i na jak długo? Jaki turystyczny obraz Podkarpackiego wyłania się z opinii internetowych odwiedzających region turystów? Odpowiedź na te i inne pytania w udostępnionych poniżej raportach ze zrealizowanych przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w 2023 r. badań ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego.
Udostępniane raporty opracowane zostały przez zespół badawczy - dra Krzysztofa Szparę, dr Beatę Gierczek-Korzeniowską, dra Mateusza Stopę w ramach zadania pn. Podkarpacki Barometr Turystyczny 2023, finansowanego przez Województwo Podkarpackie.

 

 

Kto odwiedza Podkarpackie w celach turystycznych? Ilu jest turystów, skąd przyjeżdżają i jak długo pozostają w regionie? Jaki jest turystyczny wizerunek Podkarpackiego, co na ten temat sądzą ci, którzy do regionu podróżują? Odpowiedzi na te pytania dostarczają realizowane przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną badania ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego. Każde z tych badań posiada odrębną metodologię i kończy się szczegółowym raportem. Niniejsza publikacja, opracowana w ramach zadania pn. Rozwój Podkarpackiego Systemu Informacji Turystycznej. Podkarpacki Barometr Turystyczny, finansowanego przez Województwo Podkarpackie, zbiera w jednym miejscu najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z obu badań zrealizowanych w latach 2021–2022.