Podkarpackie

Szlak wodny Błękitny San

San jest jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce.

"Błękitny San" to główny szlak wodny Podkarpacia

SZLAK WODNY

"BŁĘKITNY SAN"

 

Trasa szlaku:

Zwierzyń – Lesko – Zagórz – Sanok – Hłomcza – Ulucz – Dynów – Dubiecko – Krzywcza – Krasiczyn – Przemyśl – Radymno – Jarosław – Rzuchów – Rudnik – Ulanów – Czekaj Pniowski

 

Długość trasy: ok. 330 km 

 

 

San liczy 457,8 km długości, powierzchnia jego dorzecza wynosi 16,9 tys. km2. Od swych źródeł, aż po wylot z Karpat pod Przemyślem San wije się w obrębie gór i pogórzy, gdzie tworzy malownicze przełomy, często głęboko wcinając się w podłoże fliszowe.

 

Odcinek rzeki San między Zwierzyniem a Przemyślem o długości 158 km znakomicie nadaje się do wypraw kajakowych, a najlepsze miesiące na jego pokonanie przypadają na kwiecień, maj i czerwiec. Liczne ośrodki wypoczynkowe i kempingi umożliwiają zaplanowanie spływu bez korzystania z namiotu.

 

Chcąc wykorzystać energię rzeki, w połowie XX w. wybudowano na Sanie, w Solinie i Myczkowcach, duże elektrownie wodne. W wyniku budowy zapory wodnej w Solinie powstał największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce o powierzchni 2,2 tys. ha. Jezioro Solińskie jest doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych.

 

Od Przemyśla do ujścia do Wisły San ma już charakter nizinny, płynie łagodnymi skrętami i na odcinku 173 km jest dostępny dla różnych płaskodennych jednostek pływających o małym zanurzeniu. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane i obwałowane z wysokimi i na długich odcinkach niedostępnymi brzegami oraz kamienistymi, a niżej piaszczystymi plażami, sprzyjającymi kąpielom. Zalewowe dno doliny Sanu zajmują łąki i fragmenty lasów łęgowych, a liczne starorzecza świadczą o wcześniejszym meandrowaniu rzeki. San uchodzi do Wisły koło Dąbrówki Pniowskiej poniżej Sandomierza w 279,7 km jej biegu. Charakterystyczne odcinki turystycznego szlaku wodnego:

 

  • graniczny odcinek górnego Sanu od ujścia potoku Negrylów do Procisnego

  • obowiązkowy odcinek Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z Procisnego do Rajskiego

  • szlak wodny środkowego Sanu ze Zwierzynia do Przemyśla

  • szlak wodny dolnego Sanu z Przemyśla do ujścia do Wisły

 

 

Zdjęcie główne: Michał Bosek