Bieszczady

Cerkiew greckokatolicka w Łodynie

Pierwsze informacje o cerkwi pochodzą z rejestru podatkowego z 1589 r. Istniejąca obecnie świątynia – dawna cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła − powstała w 1862 r.

Po 1951 r. cerkiew greckokatolicka w Łodynie służyła jako magazyn węgla drzewnego. W 1971 r. przejęta została przez parafię rzymskokatolicką i przeszła gruntowny remont. Obecnie pełni funkcję filialnego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Antoniego

Cerkiew greckokatolicka w Łodynie

 

jak dojechać

Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej, z niewielkim przedsionkiem przed narteksem. Przy prezbiterium zakrystia od strony południowej. Całość świątyni pobita gontem, dach blachą. Wieża szalowana deskami w pionie. Dachy kalenicowe nad każdą częścią konstrukcji. Współcześnie wykonano główne wejście do przedsionka, dawne prowadziło z boku, od strony północnej.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz