Dolina Sanu i Wisły

Cerkiew greckokatolicka w Obarzymie

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, zbudowana na rzucie wydłużonego ośmioboku.

Cerkiew greckokatolicka w Obarzymie została zbudowana w 1828 r. z fundacji Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej. Pierwotnie była cerkwią parafialną, lecz w 1786 r. stała się świątynią filialną parafii w Izdebkach

Cerkiew greckokatolicka w Obarzymie

 

jak dojechać

Po wysiedleniach stała opuszczona i rozgrabiona. W 1970 r. dokonano remontu z przeznaczeniem na kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, podlegający parafii w Dydni. Wnętrze wówczas oszalowano deskami. Szczęśliwie podczas ostatniego remontu zostały one zdjęte, a znajdująca się wiele lat pod nimi ciekawa klasycystyczna polichromia iluzjonistyczna i figuralna została odnowiona.