Dolina Sanu i Wisły

Cerkiew greckokatolicka w Piątkowej

Świątynia jest konstrukcji zrębowej, trójdzielna, orientowana. Nakryta trzema barokowymi kopułami na ośmiobocznych tamburach.

Jeśli chcielibyśmy wskazać najpiękniejszą cerkiew drewnianą Pogórza Przemyskiego, to prawdopodobnie będzie to świątynia w Piątkowej Ruskiej. Dawnej wsi już nie ma. Dziś zachowała się można powiedzieć osada, a na jej skraju, wśród drzew i krzewów leśnych stoi ona – smukła, drewniana piękność zwieńczona trzema wspaniałymi kopułami barokowymi - Cerkiew greckokatolicka w Piątkowej

Cerkiew greckokatolicka w Piątkowej

 

jak dojechać

Świątynia została zbudowana w 1732 r. Taka data została wycięta na nadprożu głównego portalu. Historycy architektury drewnianej skłaniają się jednak ku tezie, że obiekt ten może być starszy, a wspomniana data jest jedynie datą remontu obiektu. W 1881 r. miał miejsce kolejny, istotny dla zabytku remont.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz