Roztocze

Cerkiew w Cewkowie

Cerkiew jest trójdzielna, orientowana.

Cerkiew w Cewkowie ukończono prawdopodobnie w 1842 r. Na przełomie XIX i XX w. wykonano we wnętrzu wspaniałą polichromię iluzjonistyczną figuralno-ornamentalną

Cerkiew w Cewkowie

 

jak dojechać

Niegdyś narteks był poprzedzony kruchtą wspartą na dwóch słupach, której pozostałością jest jeszcze dwuspadowy, kryty blachą dach, który odpadł od konstrukcji. Do prezbiterium od południa i północy dobudowane są symetrycznie dwa prostokątne pomieszczenia – zakrystia i skarbczyk. Nad nawą ośmioboczny tambur nakryty ośmiopołaciową kopułą zwieńczoną pozorną latarnią z makowicą. Nad prezbiterium i narteksem dachy dwuspadowe. Nad zakrystią i skarbczykiem dachy dwupołaciowe pulpitowe. Ściany były w całości pobite gontem.

 

Wewnątrz zachowała się rama ikonostasu współczesnego cerkwi.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Wawrzyniec Augustyn