Roztocze

Cerkiew w Moszczanicy

Świątynie zbudowano w 1719 r.

Cerkiew w Moszczanicy w XIX w. wielokrotnie remontowano w mniejszym lub większym zakresie. Gruntowną przebudowę przeprowadzono w 1930 r.

Cerkiew w Moszczanicy

Moszczanica 86

37-632 Moszczanica

 

jak dojechać

Cerkiew należy do tradycyjnej, archaicznej drewnianej architektury cerkiewnej na dawnej Rusi. Obiekt jest orientowany, konstrukcji zrębowej, trójdzielny, przy prezbiterium obszerna zakrystia. Nad nawą ośmiopołaciowa kopuła posadowiona na wysokim tamburze. We wnętrzu prezbiterium strop płaski ujęty fasetą, a w narteksie pozorne sklepienie o przekroju trapezu. Boczne pomieszczenia pod dachami dwuspadowymi. Na kopule pozorna latarnia z cebulastym hełmem. Ściany oszalowane pionowo deskami z olistwowaniem i arkadkowaniem.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Wawrzyniec Augustyn