Bieszczady

Dawna greckokatolicka cerkiew w Czarnej

Zachował się tu klasycystyczny ikonostas z 1882 r. Na północnej ścianie nawy obrazy: Wizja św. Małgorzaty, Kazanie na Górze.

Dawna greckokatolicka cerkiew w Czarnej została zbudowana w 1834 r. Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna

Dawna greckokatolicka cerkiew w Czarnej

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej

Czarna Górna 110

38-710 Czarna Górna

tel. 13 461 94 40

 

jak dojechać

 

We wnętrzu na tęczy XIX-wieczny krucyfiks ludowy. Na ścianie zawieszony jest krzyż ze zwieńczenia ikonostasu. Inne oryginalne elementy wyposażenia z tutejszej cerkwi: krzyż ołtarzowy zdobiony lustrami z 1887 r., XIX-wieczny feretron.  W nawie głównej XIX-wieczny obraz przedstawiający Chrystusa niosącego krzyż, chrzcielnica z pokrywą z XVII w. W ołtarzu bocznym ikona Matki Bożej Pokrow oraz, poniżej, ikona św. Dymitra. Po lewej stronie ołtarz z ikoną św. Mikołaja, poniżej scena chrztu w Jordanie.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Wawrzyniec Augustyn