Dolina Sanu i Wisły

Dawna greckokatolicka cerkiew w Siemuszowej

We wnętrzu świątyni zachował się trójsferowy ikonostas z XIX w. W nim ikony namiestne św. Mikołaja, Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, Chrystus Nauczający i Archanioł Michał.

Dawna greckokatolicka cerkiew w Siemuszowej, stojąca na początku wsi, po prawej stronie drogi, zbudowana zostaław 1841 r. Po 1946 r. zamieniono ją na kościół rzymskokatolicki pw. Chrztu Pańskiego, filię parafii w Mrzygłodzie. Remontu dokonano w 1978 r. oraz społecznie odmalowano wnętrze w latach 90. XX w.

Dawna greckokatolicka cerkiew w Siemuszowej

 

jak dojechać

Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, z babińcem niewyodrębnionym w bryle, o prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od strony wschodniej dobudowano do prezbiterium murowaną, potynkowaną zakrystię, a od południowej drugą, drewnianą, nowszą. Przed narteksem niewysoka wieża konstrukcji słupowej.