Bieszczady

Dawna greckokatolicka cerkiew w Szczawnem

Obecnie filialna cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, przed wojną służyła jako parafialna cerkiew greckokatolicka.

Dawna greckokatolicka cerkiew w Szczawnem zbudowana została w latach 1888–1889

Dawna greckokatolicka cerkiew w Szczawnem

 

jak dojechać

Budowla jest drewniana, zrębowa, orientowana, trójdzielna. Wejście od strony zachodniej ujęte zostało ozdobnie wyciętą listwą z lambrekinem. Dach dwuspadowy, jednokalenicowy. Połacie dachu obejmują wieżę po bokach. Hełm wieży z pozorną sześcioboczną latarnią. Nad nawą i prezbiterium baniasta wieżyczka z pozorną latarnią. W nawie strop z fasetą, w pozostałych pomieszczeniach sufity. Chór muzyczny nadwieszony, z wybrzuszonym parapetem.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz