Rzeszów - miasto i region

Kościół w Gogołowie

Świątynia wzniesiona w 1672 r. z fundacji braci Jakuba i Joachima Rojowskich, dziedziców Gogołowa, przez cieślę Stanisława Charchułowicza

Kościół w Gogołowie jest gotycki, jednonawowy, orientowany z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, wieżą od zachodu i dwoma niższymi dobudówkami

Kościół w Gogołowie

Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gogołowie

Gogołów 2

38-131 Gogołów 

tel. 17 277 83 11, 538 390 644

email: gogolowparafia@gmail.com 

 

www.gogolow.parafia.info.pl

jak dojechać

Dach i ściany kryte są gontem. Kruchta została dobudowana do nawy w latach 1874–1881. Posiada konstrukcję zrębową z wieżą konstrukcji słupowej. Wnętrze kościoła nakryte jest stropami drewnianymi. Na tęczy umieszczono krucyfiks barokowy z XVII w. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny współczesny kościołowi, powiększony w XVIII w. W polu głównym znajduje się obraz św. Katarzyny ujęty dwoma kolumnami.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz