Bieszczady

Kościół w Średniej Wsi

W tej podgórskiej miejscowości znajduje się najstarszy w regionie bieszczadzkim kościół.

Kościół w Średniej Wsi swe początki powstania według tradycji wiążą się z testamentem spisanym w 1621 r. przez dziedzica wioski, podkomorzego sanockiego − Piotra Bala. Nawrócony z kalwinizmu wyraził życzenie, by jego małżonka także powróciła na katolicyzm i zbudowała kaplicę, w której małżonkowie zostaną pochowani

Kościół w Średniej Wsi

Średnia Wieś 122A

38-604 Hoczew

 

jak dojechać

Kościół jest jednonawowy, o konstrukcji zrębowej. Trójbocznie zamknięte prezbiterium zwrócone jest na południe. Wieża z izbicą o konstrukcji słupowej. Całość pokryta gontem. Na końcach kalenicy znajdują się drewniane balsy zakończone ażurowymi plakietkami z blachy.