Bieszczady

Muzeum Historyczne w Sanoku

W sanockim Muzeum Historycznym znajduje się największy zbiór prac Zdzisława Beksińskiego

Muzeum Historyczne w Sanoku istnieje od 1934 r. Posiada ono jedną z większych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce i gromadzi ponad 1200 eksponatów

Muzeum Historyczne w Sanoku

Zamkowa 2
38-500 Sanok

tel. 13 46 306 09

e-mail: sanok.muzeum@gmail.com

 

www.muzeum.sanok.pl

JAK DOJECHAĆ

Są to przykłady malarstwa cerkiewnego – ikony oraz przedmioty liturgiczne, pochodzące z istniejących bądź nieistniejących prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy. Muzeum posiada także bogate zbiory sztuki współczesnej, głównie dzieła artystów polskich tworzących na emigracji. Słynie z najbogatszej w Polsce kolekcji ikon oraz zbioru dzieł Zdzisława Beksińskiego. Największa na świecie – licząca ok. 600 prac – ekspozycja prezentuje bogatą i różnorodną twórczość współczesnego artysty.

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

Muzeum Budownictwa Ludowego z Galicyjskim Miasteczkiem w Sanoku

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

Ruiny klasztoru Karmelitów w Zagórzu

  • Stare miasto w Sanoku

  • Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka w dzielnicy Olchowce w Sanoku

  • Ruiny zamku Sobień z platformą widokową w Manasterzu

  • Szlak Ikon Doliny Sanu

 

 

Fot. Michał Bosek