Beskid Niski

Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej

Pod koniec XX w. zdewastowany zespół dworsko-ogrodowy kupił miłośnik zabytków i kolekcjoner, który podjął trud rewitalizacji dworu i jego otoczenia, tworząc prywatne muzeum.

Budynek Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej w pierwszej połowie XIX w. rozbudowano, powiększając jego bryłę i zachowując kamienno-ceglane piwnice oraz ściany zrębu

Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej

Kopytowa 1

38-459 Kopytowa 

tel. 788 837 412

 

www.kopytowamuseum.eu

jak dojechać

Wnętrze tej skromnej siedziby ma dwa trakty z pokojami w układzie amfiladowym. W elewacjach zachowano charakterystyczne dla wiejskich siedzib szlacheckich okresu klasycyzmu portyki kolumnowe. Wraz z przebudową dworu przekomponowano także dawne pocysterskie ogrody użytkowe. Ich miejsce zajął ogród krajobrazowy o funkcji rekreacyjno-reprezentacyjnej z wyraźnie zaznaczoną granicą obsadzoną drzewami i wnętrzem wypełnionym luźnymi skupiskami drzew i krzewów. Przed elewacją frontową rozplanowano podjazd z dużym kolistym gazonem poprzedzony aleją dojazdową.

 

WIĘCEJ NA STRONIE KARPACKIEGO SZLAKU OGRODÓW I DOMÓW HISTORYCZNYCH