Rzeszów - miasto i region

Pilzno

Warto odwiedzić tutaj kościół pw. św. Jana Chrzciciela oraz Muzeum Lalek.

Pilzno należy do najstarszych miast w regionie. Już w XI w. istniała tutaj osada będąca własnością benedyktynów z Tyńca

Pilzno

 

jak dojechać

Najcenniejszym zabytkiem Pilzna jest kościół pw. św. Jana Chrzciciela, który powstał ok. 1256 r.; świątynia była kilkakrotnie przebudowywana. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na wykonany z białego piaskowca ołtarz główny, ambonę nakrytą baldachimem oraz rokokowy chór. Największym zabytkiem jest późnogotycka (z ok. 1500 r.) figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

 

Będąc w mieście warto odwiedzić Muzeum Lalek, które mieści się przy ul. Grodzkiej 24. W jego pracowniach można zobaczyć nawet 200-letnie narzędzia, przy pomocy których do dziś wykonywane są części, z których zbudowane są lalki. Istnieje także możliwość zakupu lalek.

 

Miasto posiada charakterystyczny, średniowieczny układ urbanistyczny z dużym rynkiem (eklektyczny ratusz z XVIII–XIX w.), z dobrze zachowanym obrysem dawnych murów obronnych.

 

 

Warto zobaczyć:

Muzeum Lalek,

zabytkowy drewniany kościół pw. św. Bartłomieja, pochodzący z XV w. w Łękach Górnych niedaleko Pilzna,

VIA REGIA 

  • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z XIV w.,
  • kościół karmelicki pw. św. Katarzyny i św. Barbary wzniesiony w pocz. XV w.,
  • klasycystyczny budynek klasztorny z 1848 r.,
  • kamieniczki w rynku z 1. poł. XIX w.,
  • budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z 1907 r.,
  • Muzeum Regionalne.