Rzeszów - miasto i region

Tyczyn

Tyczyn to miasto lokowane w 1368 r., położone jest w dolinie rzeki Strug.

Tyczyn warto odwiedzić głównie ze względu na dwa obiekty

Tyczyn

 

jak dojechać

Pierwszy z nich to kościół pw. Świętej Trójcy i św. Katarzyny Aleksandryjskiej z zachowanymi cennymi polichromiami. Wystrój wnętrza jest bardzo bogaty – w ołtarzu głównym jest obraz Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny, ambona z baldachimem pochodzi z 1760 r.

 

Drugi to pałac Wodzickich – eklektyczna rezydencja wzniesiona w połowie XIX w. przez Wodzickich, otoczona rozległym parkiem ze starodrzewem, z którego około 40 drzew uznano za pomniki przyrody (połowa to lipy drobno- i szerokolistne). Obecnie w pałacu mieści się Zespół Szkół. Innymi cennymi zabytkami na terenie parku są dawny spichlerz, stajnia dworska, dawna stodoła, gorzelnia i czworak.

 

Warto odwiedzić Społeczne Muzeum Regionalne, w którym znajdują się eksponaty związane z historią miasta i okolicy.

 

 

Warto zobaczyć:

 • kościół pw. Świętej Trójcy i św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 • pałac Wodzickich z poł. XIX w.

 • pomnik Grunwaldu z 1910 r.

 • kaplica grobowa Wodzickich z lat 1877–1883

 • dworek biskupa Wacława Betańskiego

 • dawny budynek Sądu Grodzkiego, obecnie siedziba Związku Międzygminnego „Wisłok”

 • Społeczne Muzeum Regionalne

 • dawny szpital ubogich, dziś Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

 • kapliczka św. Antoniego (ul. Pułanek)

 • kapliczka św. Jana Nepomucena (ul. Grunwaldzka 15)

 • cmentarz żydowski

 

 

Fot. Lucyna Kielar