Dolina Sanu i Wisły

Ulucz

Warto zobaczyć tu cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1659 r.

Ulucz to miejscowość położona w malowniczej dolinie Sanu

Ulucz

 

jak dojechać

Świątynia została wzniesiona na szczycie lesistego wzgórza Dębnik jako część obronnego monasteru Bazylianów. Pierwotnie planowano zbudować świątynię we wsi, jednak ostatecznie budowla stanęła na szczycie wzgórza. Cerkiew oraz budynki klasztorne otaczały dwa oddzielone fosą kamienne mury, których ślady wciąż są widoczne. Po wojnie i wysiedleniu ludności ukraińskiej świątynia popadała w ruinę. Dopiero w latach 60. XX w. zabytek odrestaurowano i oddano do zwiedzania jako filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. We wnętrzu na uwagę zasługuje pastoforia – prothesis i diakonikon, występujące tylko w najstarszych cerkwiach, a także polichromia figuralna z lat 1682–1683 i ikonostas z 1682 r., które można zobaczyć w Sanoku w Muzeum Budownictwa Ludowego.

 

 

Warto zobaczyć:

  • murowana kaplica z 1848 r.

 

 

Fot. Małgorzata Tylka