Dolina Sanu i Wisły

Zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej

Cerkiew w Dobrej Szlacheckiej stoi na początku wsi, na niewielkim wzgórzu, górując nad miejscowością.

Jej charakterystyczne trzy banie widoczne są już z drugiej strony rzeki. Pierwotną cerkiew dobrzańską wzmiankowano w 1433 r. Obecny zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej wzniesiono w 1879 r. W 1944 r. w toku działań wojennych została uszkodzona centralna bania na nawie głównej. W 2003 r. miejscowi przeprowadzili remont – udało się uratować zabytek i przywrócić mu dawny wygląd

Zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej

 

jak dojechać

Cerkiew jest typową budowlą zrębową, trójdzielną, orientowaną, oszalowaną deskami w pionie. Dachy dwuspadowe pokryte są blachą. Nad nawą, prezbiterium i babińcem duże banie z pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Oddzielnym obiektem jest stojąca wolno wieża-dzwonnica bramna. Wzniesiono ją w XVII w. (przebudowano w XVIII w.).

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz